Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης των φοιτητών/φοιτητριών και των τριών κύκλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων των αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης των φοιτητών/φοιτητριών και των τριών κύκλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 • Συντάχθηκε 20-11-2023 11:10 από Maria Partsakoulaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpartsakoulaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Τα τελικά  αποτελέσματα των αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης των φοιτητών/φοιτητριών και των τριών κύκλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο μετά από σχετική απόφαση της 624ης/14-9-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Επισημαίνεται ότι ο τελικός αριθμός δικαιούχων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από φοιτητές των ειδικών κατηγοριών (π.χ. μετεγγραφών, κ.λπ.),των οποίων η διαδικασία εγγραφής στις Σχολές δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων που θα εγγραφούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

   Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων τα αποτελέσματα είναι ομαδοποιημένα ανά Σχολή στην οποία φοιτά ο/η φοιτητής/φοιτήτρια. Στο πρώτο φύλλο βρίσκονται τα αποτελέσματα για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Α΄ κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί) και στο δεύτερο φύλλο τα  αποτελέσματα για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Β΄ και του Γ΄ κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές).

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012