Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Καβάζη Παναγιώτη - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 29-11-2023 12:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 29/11/2023 20:00
  Λήξη: 29/11/2023 21:00

  Ονοματεπώνυμο: Καβάζης Παναγιώτης

  Τίτλος: Διαμορφώσεις πρασίνου και αστικού εξοπλισμού για την ανάδειξη πολιτιστικής διαδρομής στη Χαλέπα Χανίων

  Title: Lanscaping and urban pedestrian projects on Chalepa district of Chania, for a cultural path highlighting

   

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπλ. Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα

  Αναπλ. Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος

  Επικ. Καθηγητής Κεφαλογιάννης Νεκτάριος

   

  Περίληψη

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνεται η δημιουργία μιας περιπατητικής πορείας εντός της Χαλέπας, η οποία θα διασυνδέει ορισμένα από τα σημαντικότερα μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η προτεινόμενη πολιτιστική διαδρομή επιλέγεται με βάση την ανάγνωση του χάρτη της περιοχής της Χαλέπας όπου γίνεται εμφανής η ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα με την οποία απαντώνται μνημεία νεότερης περιόδου (Αρχές 19ου αιώνα – σήμερα).

  Στη συνέχεια διερευνάται η ποιότητα της περιπατητικής εμπειρίας κατά μήκος ολόκληρης της πορείας και συγκεκριμένα η ύπαρξη τριών χαρακτηριστικών: οπτικών φυγών, άνετης διέλευσης περαστικών και φυσικών σκιάσεων. Για το σκοπό αυτό γίνεται επιτόπια έρευνα σε έντεκα συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής καλύπτοντας το σύνολο της έκτασής της.

  Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τον εντοπισμό των αδυναμιών της διαδρομής, προτείνεται τελικά ο αστικός εξοπλισμός και οι φυτεύσεις που με την ενσωμάτωσή τους, αποσκοπούν να βελτιώσουν την εμπειρία των διερχομένων από τη συγκεκριμένη διαδρομή καθώς και να αναδείξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα υπάρχοντα μνημεία.

   

  Meeting ID: 965 1336 3258

  Password: 863538© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012