Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια

 • Συντάχθηκε 05-12-2023 10:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 05-12-2023 10:30

  Ανακοίνωση Συγκλήτου για τα Δημόσια Πανεπιστήμια

  (626η/04.12.2023 συνεδρίαση)

   

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης στηρίζει απόλυτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και είναι διαχρονικά δίπλα στην Πολιτεία για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, καθώς και των προσόντων των αποφοίτων μας για τις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού χώρου και της ακαδημαϊκής αριστείας.

  Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προσμένουμε τη συμπαράσταση της Πολιτείας, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης και της έλλειψης αναγκαίων πόρων.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012