Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαδικτυακή Ημερίδα "Αξιοποίηση Εικονικής Πραγματικότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση"|15.12.2023|13:00 - 14:30

 • Συντάχθηκε 14-12-2023 12:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.)* και η ομάδα του TUC Innovation Lab** του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν Διαδικτυακή Ημερίδα την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στις 13:00–14:30 με τίτλο:

  Αξιοποίηση Εικονικής Πραγματικότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση

  Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη νέα τεχνολογία και τις εφαρμογές της ενώ θα μάθουν και τη διαδικασία παραγωγής μιας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για αξιοποίησή της στη διδασκαλία μαθήματος ή εργαστηρίου. Οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια χρήσιμη και διαδραστική λύση για μεγαλύτερη εμπλοκή των φοιτητών/τριών με το υλικό της μάθησης και για υποστήριξη της κατανόησης στα πεδία εκπαίδευσής τους.

  Εισαγωγή στην Εμβυθιστική Εικονική Πραγματικότητα και η σύνδεσή της με την εκπαίδευση

  Μάριος Ιωαννίδης, Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων, MSc στον Σχεδιασμό Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων & Υποψ. Διδάκτωρ, στέλεχος του TUC Innovation Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Μάριος Χριστουλάκης, MSc HMMY & Υποψ. Διδάκτωρ, στέλεχος του TUC TΙΕ LΑΒ (Εργαστ. Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Παρουσίαση του Εργαστηρίου TUC Innovation Lab

  Στάθης Μπίκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, ερευνητής, στέλεχος του TUC Innovation Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Στο τέλος των εισηγήσεων θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση.

   

  Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης ZOOM
  ZOOM Link:  https://tuc-gr.zoom.us/j/95548788358?pwd=eHFMTklkKzJCa010NUFJZmdWV1dDdz09

  Meeting ID: 95548788358, Passcode: 392661

   

  H ημερίδα θα βιντεοσκοπηθεί. Το ψηφιακό υλικό ενδέχεται να προβληθεί στις ιστοσελίδες του Πολυτεχνείου Κρήτης και να δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την πολιτική του Ιδρύματος μπορείτε να δείτε στο https://www.tuc.gr/index.php?id=11121.

  * Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (πρώην ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5162393, του Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, ΕΔΒΜ 182, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς πόρους (Ε.Κ.Τ.)

  ** Χρηματοδοτείται από «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ 5161068 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΕΔΒΜ 166, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012