Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Συντάχθηκε 20-12-2023 08:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( άγονα Τμήματα υπ' αριθμ. 19 και 20 ηλεκτρονικού διαγωνισμού) ,   σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 10.01.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012