Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

[Exceed]- 1st online capacity building seminar- 19/2/2024

 • Συντάχθηκε 12-02-2024 11:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος [EXCEED] «Cost-effective, sustainable and responsibleextraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals as by-products from key European hard-rock lithium projects» (https://exceed-horizon.eu)το Εργαστήριο Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει το 1st ONLINE Capacity Building Seminar στις 19/2/2024. 

  Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με την Οικονομική, βιώσιμη και υπεύθυνη εξαγωγή και ανάκτηση διακριτών κρίσιμων μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών ως παραπροϊόντων από σημαντικές ευρωπαϊκές πηγές λιθίου. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και σε νέους ερευνητές. 

  Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.

  Σύνδεσμος εγγραφής: https://exceed-horizon.eu/events-2/

  Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15/2/2024 και οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σχετικό σύνδεσμο Zoom πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012