Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βελεγράκη Χριστίνας, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 04-03-2024 17:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 07/03/2024 13:00
  Λήξη: 07/03/2024 14:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Αριθμός Μητρώου:    2016010072

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Evaluation of the financial performance of electricity supply companies in Greece

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Περίληψη:
   
   Ο κλάδος της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, γεγονός που τον καθιστά ένα επίκαιρο και ταυτόχρονα διαχρονικό θέμα προς συζήτηση/μελέτη. Ο κλάδος αυτός επηρεάζεται άμεσα  από εξωτερικούς παράγοντες όπως κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς με αποτέλεσμα την συνεχή εξέλιξή τους τόσο  σε υποδομές όσο και σε παροχές υπηρεσιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των εταιρειών παροχής ενέργειας στη χώρα μας και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών τους επιδόσεων σε βάθος πενταετίας (2018-2022). Εξετάζονται αποτελέσματα σχετικά με την αποδοτικότητα, την φερεγγυότητα και την επίδοση διαχείρισής τους.

  Περίληψη (Αγγλικά):
  The electricity supply sector has become an integral part of our everyday life, which makes it a timely and at the same time timeless topic for discussion/study. This sector is directly influenced by external factors such as social, economic, environmental and technological factors, resulting in the constant evolution of both infrastructure and service provision. The purpose of this paper is to present the energy supply companies in our country and analyze their financial performance over a five-year period (2018-2022). The results regarding their profitability, solvency and management performance are examined. 

  Ημ/νία εξέτασης:    7/3
  Ώρα:            13:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/2962959517?pwd=OUZkb09RNlRlVXBxQWp3TDhPWUl1dz09&omn=91724783097

  Meeting ID: 296 295 9517

  Password: 712153© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012