Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κουτουλάκη Χριστίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 04-03-2024 17:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 12:00
  Λήξη: 06/03/2024 13:00

  Ονοματεπώνυμο:ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ

  Τίτλος:ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ - 
  ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ
  Title:From paper to digital architectural form - A value judgement

  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 12.00μμ

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης
  Επίκουρος Καθηγητής: Χρήστος Τέσσας
  Αναπληρωτής Καθηγητής: Κλήμης Ασλανίδης


  Περίληψη

  Η παρούσα ερευνητική, καλείται να απαντήσει στην εξέλιξη που παρουσιάζει ο αρχιτεκτονικός τύπος από το 1950 μέχρι και σήμερα, αλλά και το πώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και η εύκολη πρόσβαση σε εικόνες έχουν επηρεάσει τους νέους αρχιτέκτονες ως προς τις συνθέσεις τους. Μέσα από την ιστορική αναδρομή των τελευταίων 70 χρόνων, θα μελετήσουμε τις διαφορές του τρόπου παρουσίασης των αρχιτεκτονικών έργων μέσα από τα πιο γνωστά περιοδικά αρχιτεκτονικής, ελληνικά και ξένα, μέχρι να καταλήξουμε στις πιο πολυδιαδεδομένες ιστοσελίδες του σήμερα και το πώς αυτές επηρεάζουν τελικά την συνθετική σκέψη του σύγχρονου αρχιτέκτονα. Μέσα σε όλο αυτό, θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε το πώς ένας φοιτητής αρχιτεκτονικής ξεκινάει την εκπαίδευση του, τι ερεθίσματα έχει, πόσο μεγάλη επίδραση ασκούν πάνω του αυτά, ποιες πηγές αποτελούν για εκείνον αφετηρία σύνθεσης, κατά πόσο μπορεί να διαφυλάξει κάποιες αρχές και κανόνες σύνθεσης στα έργα του και κατά πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να αναπτύξει την κριτική του ικανότητα μέσα στο χαοτικό σύστημα διασποράς πληροφορίας του διαδικτύου. Μέσα από την ανάλυση του έγχαρτου τύπου ανά δεκαετία, μέχρι την εξερεύνηση των πιο γνωστών ιστοτόπων αρχιτεκτονικής, θα εντοπίσουμε τις διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο καταλήγει να γίνεται η παρουσίαση ενός έργου σήμερα, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως προς αυτό καθώς και αν τελικά μπορούμε να αποφύγουμε την απώλεια της ίδιας της γλώσσας της αρχιτεκτονικής και τον εκφυλισμό που έχει ήδη αρχίσει να βιώνει, μέσω της ανεξέλεγκτης προβολής της.
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012