Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κονταδά Αναστασίας κ.Σφακιανάκη Παυλίνας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 04-03-2024 20:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 16:00
  Λήξη: 06/03/2024 17:00

  Ονοματεπώνυμο:Κονταδά Αναστασία, Σφακιανάκη Παυλίνα


  Τίτλος:ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.
  ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ- ΣΕΛΙΝΟΥ

  Title:REVIVING FORGOTTEN PLACES.
  Title:REDESIGNING SIX SCHOOL BUILDINGS OF THE MUNICIPALITY OF KANTANOS-SELINO

  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024,16.00 μ.μ.
  ….
  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Αλκέτας – Κωνσταντίνος 
  Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Μανδαλάκη

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά.

  Νοτιοδυτικά των Χανίων, βρίσκεται ένας ξεχασμένος τόπος. Η επαρχία Σελίνου, παρόλο το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και τη σημαντική ιστορία της, αποτελεί έναν από τους δήμους με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση στην Ελλάδα.  Η οικονομία του τόπου βασίζεται στον μαζικό τουρισμό και στα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση του πληθυσμού από την ενδοχώρα προς το παραθαλάσσιο τμήμα του. Η μετακίνηση αυτή, οδήγησε σε μεγάλο ποσοστό κτηριακού αποθέματος. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχολικά κτήρια τα οποία με το πέρας των χρόνων έμειναν ανενεργά. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αναβίωση των σχολικών αυτών μονάδων, δημιουργώντας ένα δίκτυο ανάμεσα στα χωριά του Δήμου, επιλέγοντας έξι σχολεία από όλες τις τοπικές κοινότητες αυτού. Η επιλογή των κτιρίων έγινε βάση δύο αξόνων. Τη θέση τους από τους κύριους πυρήνες του, την Κάντανο και την Παλαιόχωρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του εκάστοτε χωριού. Ο σχεδιασμός που προτείνεται βασίζεται στην αρχιτεκτονική των υφιστάμενων σχολείων και δύναται να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύνολο με το περιβάλλον. Οι χρήσεις που επιλέχτηκαν στοχεύουν στην τοπική και υπερτοπική ανάπτυξη του δήμου, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς και την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας. Σκοπός λοιπόν είναι, αυτός ο ξεχασμένος τόπος να αναβιώσει επανασχεδιάζοντας τα κτήρια που εγκαταλείφθηκαν. 

  Περίληψη 

  Southwest of Chania lies a forgotten place. The province of Selino, despite its unique natural landscape and significant history, is one of the municipalities experiencing the largest population decline in Greece. The local economy is based on mass tourism and complex farming systems, leading to the population's shift from the inland to the coastal part of the region. This movement has resulted in a large percentage of building stock being left unused. The school buildings, which have become inactive over the years, present particular architectural and cultural interest. This thesis aims to revive these school units by creating a network among the villages of the Municipality, selecting six schools from all its local communities. The selection of buildings was based on two main factors: their location relevant to the main hubs of Kantanos and Paleochora and the unique characteristics of each village. The proposed design is based on the architecture of the existing schools and can create a coherent whole with the environment. The chosen uses aim at the local and super-local development of the municipality, facilitating the daily life of its inhabitants and decongesting the capital. Therefore, the goal is to revive this forgotten place by redesigning the abandoned buildings.
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012