Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κΚούρου Νικολάου - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 00:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 09:00
  Λήξη: 06/03/2024 10:00

  Ονοματεπώνυμο:ΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 


  Τίτλος:Υπερβαίνοντας το όριο. Ζητήματα  συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης του συστήματος  πόλης – λιμανιού στον Μεσογειακό χώρο. 

  Title:Exceeding the border. Issues of coexistence and interaction of the city-port system in the Mediterranean area.


  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024  9.00 π.μ.

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής: Tζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέπων)
  Επίκουρη Καθηγήτρια:  Καραγιάννη Άννα 
  Επίκουρος Καθηγητής:  Κεφαλογιάννης Νεκτάριος 


  Περίληψη

  Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση  των σχέσεων μεταξύ αστικού ιστού και λιμένα στον χώρο της Μεσογείου. Πρωτίστως, εξετάζεται η έννοια της πόλης - λιμάνι και τα χαρακτηριστικά της. Ακολούθως διερευνώνται τα χωρικά επίπεδα μελέτης, επισημαίνοντας την αξία της συστημικής αντιμετώπισης των δύο οντοτήτων και την εξέλιξη των σχέσεων  τους στον 20ο αιώνα. Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι σχέσεις  του αστικού διπόλου, θεωρείται απαραίτητη η ανάλυση των εργαλείων ανάγνωσης της αλληλεπίδρασής τους. Βάσει  αυτού του συλλογισμού, ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση των εννοιών του κατωφλιού της πόλης, των ωσμώσεων μεταξύ πόλης -λιμένα και των ορίων, με μια σύντομη κατηγοριοποίησή τους. Στόχος  είναι η κατανόηση  των  εννοιών  αλλά και του τρόπου  με  τον οποίον επιδρούν στον χώρο, λειτουργώντας είτε ως ενοποιητικά ράμματα, είτε ως   διαχωριστικοί φραγμοί μεταξύ δύο εδαφών. Την ανάλυση των εννοιών, συνοδεύουν διαγραμματικές απεικονίσεις, με παραδείγματα από τον Μεσογειακό χώρο. Ακολουθεί η συγκριτική παρουσίαση τριών Μεσογειακών πόλεων – λιμανιών και συγκεκριμένα της Μασσαλίας, της Βαρκελώνης και της Γένοβας. Οι εν λόγω πόλεις επιλέχθηκαν κυρίως από το γεγονός ότι η μακρόχρονη οικονομική και αστική τους ανάπτυξη, είναι συνυφασμένη με το λιμάνι και τις λιμενικές δραστηριότητες. Επίσης , πρόκειται για  παραδείγματα τα οποία με την πάροδο του χρόνου, έχουν καταφέρει  να πετύχουν την επανασύνδεση της  πόλης  με  τον λιμένα  και το παράκτιο μέτωπο,  δημιουργώντας συνθήκες συνύπαρξης και  εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις λειτουργίες  και  τα συμφέροντα κάθε εδάφους. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο κοινωνικός  και πολιτισμικός αντίκτυπος καθώς  και η αστική αποδοχή των επεμβάσεων στις πόλεις που μελετώνται. Η ανάλυση συνοδεύεται με διαγραμματικές απεικονίσεις και φωτογραφικό υλικό με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της δομής του αστικού  χώρου  και την εξαγωγή συμπερασμάτων.   
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012