Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Πριόβολου Μάρκου -Ερμή - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 00:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 09:00
  Λήξη: 06/03/2024 10:00

  Ονοματεπώνυμο:Μάρκος-Ερμής Πριόβολος

  Τίτλος:Αγροτουριστική Μονάδα και Ελαιώνας στα Φαλάσσαρνα:
  Ένα Αειφόρο Συγκρότημα Εναλλακτικού Τουρισμού

  Title:Agritourism Facility and Olive Grove in Falassarna:
  A Sustainable Complex of Alternative Tourism

  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, 9.00 π.μ.
  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής :Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
  Καθηγητής :Τσακαλάκης Δημήτριος
  Επίκουρος  Καθηγητής :Κακάβας Σπυρίδων

  Περίληψη

  Στόχος της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός μιας, σύγχρονης και αειφόρου μονάδας που θα συνδυάζει την αγροτική παραγωγή, την φιλοξενία, την αγροτική ανάπτυξη, με την βοήθεια ψηφιακών και παραμετρικών εργαλείων σχεδιασμού στα Φαλάσσαρνα Χανίων. Η εργασία ξεκινά με την ανάλυση  του αγροτικού και παράκτιου τοπίου και την φωτογραμμετρική του αποτύπωση με χρήση drone, ώστε να δημιουργηθούν τα υπόβαθρα ανάλυσης μοτίβων, σχέσεων και αναγλύφου. Με βάση την παραπάνω ανάλυση σχεδιάζονται οργανωτικές δομές (κάναβοι, χαράξεις,  κτήρια) οι οποίες ενσωματώνονται και αποτελούν «φυσική» προέκτασή του.

  Abstract

  The goal of the thesis is to design a modern and sustainable complex that integrates agricultural production, hospitality, and rural development, using digital and parametric design tools in Falassarna, Chania. The project starts with analyzing the rural and coastal landscape and mapping it photogrammetrically using drones to establish the basis for pattern, relationship, and relief analysis. Based on this analysis, organizational structures (grids, markings, buildings) are planned, which are seamlessly integrated into and serve as a natural extension of the landscape.


   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012