Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Γαλατιανού - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 12:24 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 13/03/2024 11:00
  Λήξη: 13/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Γεωργίου Γαλατιανού

  με θέμα

  Υλοποίηση του Αλγόριθμου LZ4 για την Αποσυμπίεση Δεδομένων σε Αναδιατασσόμενη Λογική

  Development of LZ4 Decompression Algorithm in Reconfigurable Computing.

  Εξεταστική Επιτροπή
  Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης (επιβλέπων)
  Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς 
  Καθηγητής Διονύσιος Πνευματικάτος (Σχολή ΗΜΜΥ, ΕΜΠ)

  Περίληψη

  Καθώς προχωράμε στην εποχή της πληροφορίας, η ανάγκη για συμπίεση δεδομένων γίνεται ζωτική και καθοριστική. Όχι μόνο από την προοπτική της αποθήκευσης αλλά εξίσου σημαντική από την προοπτική των μεταφορών και συναλλαγών δεδομένων. Καθώς εισερχόμαστε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από σταθερά αυξανόμενες τιμές ενέργειας, αναδύεται ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με το πώς μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και πώς να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας σχετικά με τις ανάγκες για πράσινη μετάβαση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στον σημερινό γρήγορο κόσμο, όπου και η ακρίβεια και η ταχύτητα είναι μείζονες, η σημασία του να κάνουμε πράγματα παράλληλα δεν έχει ποτέ υπάρξει μεγαλύτερη. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να αναδυθούν και να επιλυθούν σε αυτό το έργο. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο συμπίεσης δεδομένων χωρίς απώλειες, όπως ο LZ4, και να τον συνδυάσουμε με τα οφέλη ταχύτητας και ενέργειας που μπορούν να μας προσφέρουν τα FPGA. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο σημείο μιας γρήγορης αποσυμπίεσης χωρίς απώλειες ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε τους ελάχιστους φυσικούς πόρους που μπορούμε.

  Abstract 

  As we move on to the age of information the need for data compression tends to be vital and pivotal. Not only from the perspective of storage but equally important from the perspective of data transfers and transactions. As we enter a period marked by steadily climbing energy prices, a serious issue emerges on how we can lower the cost of our power consumption but also how to lower our power consumption regarding the needs for green transition due to the climate change. In today’s fast-paced world, where both accuracy and speed are essential, the importance of doing things in parallel has never been greater. All these matters can be emerged and resolved in this project. We tried to use a state-of-the-art lossless compression algorithm such
  as LZ4 and combine it with the speed and the power benefits that the FPGAs can give us. Our goal is to reach the point of a fast decompression with zero losses while in the meantime using the minimum physical resources we can.

  Meeting ID: 912 0146 0392
  Password: 893022© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012