Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Οικονομάκη Αία Εφραίμ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 06-03-2024 10:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 07/03/2024 11:00
  Λήξη: 07/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Οικονομάκης Αίας Εφραίμ
  Αριθμός Μητρώου:    2017010131

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Υβριδικός αλγόριθμος νυχτερίδας για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων

  Τίτλος στα Αγγλικά:    A Hybrid Bat Algorithm for solving vehicle routing problems

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Μαρινάκης Ιωάννης
  Πρώτο Μέλος:        Μαρινάκη Μαγδαλινή
  Δεύτερο Μέλος:    Ματσατσίνης Νικόλαος

  Περίληψη:
  Το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων υπάγεται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός στόχος των προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η εύρεση της βέλτιστης διαδρομής ενός στόλου οχημάτων ξεκινώντας από μια κεντρική αποθήκη, με σκοπό την εξυπηρέτηση μιας ομάδας πελατών με συγκεκριμένη ζήτηση, ελαχιστοποιώντας το κόστος διαδρομής. Τα προβλήματα δρομολόγησης ποικίλουν όσον αφορά διάφορους παράγοντες και περιορισμούς (π.χ ζήτηση, χρονικά περιθώρια, χωρητικότητα οχημάτων). Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα γίνει χρήση του αλγορίθμου της νυχτερίδας για την επίλυση ορισμένων βασικών προβλημάτων δρομολόγησης. Ο Bat Algorithm (BA) υπάγεται στην κατηγορία των μεθευρετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά απο τον Xin-She Yang το 2010. Το όνομά του υποδηλώνει πως εμπνεύστηκε από την φύση, συγκεκριμένα από την ιδιότητα ηχοεντοπισμού της νυχτερίδας. Κάθε νυχτερίδα προσανατολίζεται και βρίσκει την τροφή της εκπέμποντας υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα τα οποία αντανακλούν πάνω σε αντικείμενα και υποψήφια θηράματα. Ο πρωτότυπος αλγόριθμος επινοήθηκε για την επίλυση προβλημάτων συνεχών μεταβλητών, όμως στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί μια υβριδοποιημένη παραλλαγή για διακριτές μεταβλητές. Η υλοποίηση του αλγόριθμου θα επιτευχθεί με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python έκδοσης 3.10 και στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα κάθε προβλήματος.

  Περίληψη (Αγγλικά):
   The Vehicle Routing Problem (VRP) belongs to the industrial supply chain sector. The primary objective of the problems in this category is to generate the optimal route plan of a fleet of vehicles starting from a central depot, aiming to serve a group of customers with specific demand, minimizing the total route cost. Vehicle routing problems vary with respect to several factors and constraints (eg demand, time windows and vehicle capacity). This thesis will demonstrate the use of the bat algorithm to solve some basic routing problems. The Bat Algorithm (BA) is a meta-heuristic algorithm and it was found by Xin-She Yang in 2010. The name of this algorithm indicates that it is inspired by nature, specifically by the echolocation ability of a bat swarm. Each bat orients itself and finds its prey by emitting sound waves at a frequency above human hearing that reflect off objects and potential prey. The original Bat Algorithm was created to solve continuous variable problems, but this thesis will present a hybrid variant for discrete variables. The algorithm will be implemented using Python 3.10, afterwards the results of each problem will be analyzed and evaluated.


  Ημ/νία εξέτασης:    7-3
  Ώρα:            11:00

  Χώρος εξέτασης:
  Αίθουσα:        Join Zoom Meeting
  https://tuc-gr.zoom.us/j/92311439725?pwd=SWpaMHVLU2N5YU95TzVxM1EwT21NZz09

  Meeting ID: 923 1143 9725
  Password: 971223
  Κτίριο:            
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012