Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τσούμπα Δήμητρας, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 06-03-2024 10:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 11/03/2024 11:00
  Λήξη: 11/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Τσούμπα Δήμητρα
  Αριθμός Μητρώου:    2014010184

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Χρηματοοικονομική Ανάλυση μεγάλης Ελληνικής καπνοβιομηχανίας
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Financial analysis of big Greek tobacco industry

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Περίληψη:
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πραγματοποίηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της Καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ, η οποία αποτελεί την κυριότερη Καπνοβιομηχανία της χώρας. Θα γίνει χρήση ορισμένων αριθμοδεικτών που θα αποσκοπούν στην έγκυρη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας της εταιρείας την πενταετία 2017-2021. Τα δεδομένα έχουν αντληθεί από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, στα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλυθούν: ο δείκτης βιομηχανικής αποδοτικότητας, ο δείκτης Ιδίων κεφαλαίων, ο δείκτης γενικής ρευστότητας και ειδικής ρευστότητας, ο δείκτης ανακύκλωσης αποθεμάτων και ο δείκτης  βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Στο τέλος της εργασίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω των αριθμοδεικτών.


  Περίληψη (Αγγλικά):
   The purpose of the thesis is to make a financial analysis for the Tobacco Industry Papastrato ABES, which is the main Tobacco Industry of the country. A number of indicators will be used that will aim at the valid study and analysis of the company's financial course in the five-year period 2017-2021.The figures come from the company's annual financial statements.More specifically, the following capitals will be analyzed:the industrial efficiency ratio, Equity ratio, the general liquidity ratio and the special liquidity ratio,the average period ratio in reserves and the short-term liabilities ratio. At the end of the work, the results obtained through the numerical indicators will be presented.

  Ημ/νία εξέτασης:    11-03-2024
  Ώρα:            11:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012