Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής κ. Ελευθερίου Τσακιράκη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 10:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 13/03/2024 11:00
  Λήξη: 13/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Τσακιράκης

  Αριθμός Μητρώου: 2016019065

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης σε Προβλήματα Ναυτιλιακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

  Τίτλος στα Αγγλικά: Development and Implementation of Optimization Algorithms in Maritime Supply Chain Management Problems

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης

  Πρώτο Μέλος: Αθανάσιος Μυγδαλάς

  Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

  Τρίτο Μέλος: Γεώργιος Σταυρουλάκης

  Τέταρτο Μέλος: Γεώργιος Δούνιας

  Πέμπτο Μέλος: Γεώργιος Ατσαλάκης

  Έκτο Μέλος: Ευστράτιος Ιωαννίδης

   

  Περίληψη

  Περίληψη Διατριβής στα Ελληνικά: Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τα προβλήματα των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών λειτουργιών στο πλαίσιο της διαχείρισης της θαλάσσιας αλυσίδας εφοδιασμού. Κύριοι στόχοι αποτελούν η ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτότυπων αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την επίλυση αυτών των προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, υλοποιώντας μεθοδολογίες προερχόμενες από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, η διατριβή επικεντρώνεται σε δύο κύρια προβλήματα αυτά της δρομολόγησης των πλοίων και τον ελλιμενισμό των πλοίων στους λιμένες. Η δρομολόγηση των πλοίων ορίζεται ως η διαδικασία καθορισμού των βέλτιστων διαδρομών και χρονοδιαγραμμάτων για ένα στόλο πλοίων, ο οποίος εξυπηρετεί ένα σύνολο λιμένων και πελατών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως η ζήτηση φορτίου, η κατανάλωση καυσίμου, η συμφόρηση λιμένων, κ.ά. Για το δεύτερο πρόβλημα, ο ελλιμενισμός των πλοίων θεωρείται η διαδικασία της βέλτιστης εκχώρησης των εισερχόμενων πλοίων στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς λαμβάνοντας υπόψη διάφορους περιορισμούς, όπως τις ώρες άφιξης πλοίων, τους χρόνους εξυπηρέτησης τους, την διάρκεια παραμονής σε αυτά, τα χαρακτηριστικά των πλοίων, κ.ά. Η ανάλυση των δύο προαναφερθέν προβλημάτων πραγματοποιείται με την παρουσιάση των μαθηματικών μοντέλων βασισμένα από την

  επιστημονική βιβλιογραφία. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων βελτιστοποίησης της ναυτιλιακής εφοδιαστικής αλυσίδας επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα από την κατηγορία των αλγορίθμων εμπνευσμένων από φυσικές διαδικασίες. Σε κάθε ένα από τα δύο προβλήματα ακολουθούνται διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης τους και υλοποιούνται διάφορες τεχνικές βελτιστοποιήσης με στόχο την επίτευξη ποιοτικών λύσεων σε πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα των προτεινόμενων αλγοριθμικών μεθόδων συγκρίνονται με τα αντίστοιχα από την επιστημονική βιβλιογραφία παρουσίαζοντας σημαντικές βελτιώσεις από αυτά τόσο στην ποιότητα των λύσεων, όσο και στον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο παραγωγής τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει την δυναμική των προτεινόμενων μεθόδων της διδακτορικής διατριβής στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων βελτιστοποίησης και προτείνει την περεταίρω εφαρμογή τους σε περισσότερα πραγματικά προβλήματα. Τέλος, η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με τις κύριες συνεισφορές για την βελτίωση της διαχείρισης της θαλάσσιας αλυσίδας εφοδιασμού και τις κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 13/3/2024

  Ώρα: 11:00 πμ

   

  Χώρος Εξέτασης

  Σύνδεσμος (Link): Join Zoom Meeting https://tuc-gr.zoom.us/j/94597259096?pwd=eVhvWForK21XcW9aNW1aWk52KzRuQT09

  Meeting ID: 945 9725 9096

  Password: 984761© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012