Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ , Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 10:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 11/03/2024 09:30
  Λήξη: 11/03/2024 10:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ 
  Αριθμός Μητρώου:    2017010100

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ANFIS 


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
   
   Η συγκεκριμένη διπλωματική ασχολείται και εξετάζει με το ασαφές σύστημα ασαφούς συμπερασμού , γνωστό και ως Anfis. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν 120 άρθρα , τυχαία, στο χρονικό διάστημα 2014-2023 τα οποία καταγράφηκαν, ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. Ο αλγόριθμος αυτός πρωτοεμφανίστηκε το 1990, λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων και προβλημάτων που εμφανιζόντουσαν , με σκοπό να ενισχύσει την αναγνωστική αναλυτική και την εκτίμηση στατιστικών δεδομένων, να περιορίσει την στατιστική παρακμή και να αυξήσει την αυτοματοποίηση των συστημάτων. Η εμφάνισή του γίνεται στη προγραμματιστική πλατφόρμα matlab όπου και εκεί γίνεται η εφαρμογή των ικάνοτήτων του. Κατά την εξαγωγή της εργασίας παρατηρήθηκε ότι γίνεται ενασχόληση του Anfis σε ποικίλους τομείς και κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική ξεκινάει με κάποιες εγκυκλοπαιδικές , αλλά απαραίτητες, πληροφορίες για την κατανόηση αυτού του αλγορίθμου και συνεχίζει με την καταγραφή και τον σχολιασμό δύο πινάκων. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζεται ο συγγραφέας και ο τίτλος του άρθρου καθώς επίσης ο τομέας που ασχολείται, τα δεδομένα εισόδου, την προ-επεξεργασία δεδομένων, το μέγεθος του δείγματος που πάρθηκε για το κάθε πείραμα και τις συναρτήσεις μεταφοράς που πήραν μέρος στο κάθε άρθρο. Εν συνεχεία, έχουμε τον δεύτερο πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται, επίσης, ο συγγραφέας και ο τίτλος του κάθε άρθρου σε συνδυασμό , αυτή τη φορά, με την καταγραφή της τεχνικής και των μέτρων απόδοσης του κάθε μοντέλου που εμφανίζει το κάθε άρθρο ξεχωριστά.

  Ημ/νία εξέτασης:    11/03/2024
  Ώρα:            09:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/82617003433?pwd=ZVJoemtxa2JHYUtkYW9Nd0RpQlpzdz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012