Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ζαρκάδα Θεοφανίας, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 10:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 11/03/2024 12:00
  Λήξη: 11/03/2024 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Ζαρκάδα Θεοφανία
  Αριθμός Μητρώου:    2014010099

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Πειραματική διερεύνηση επιρροής παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση ταλαντώσεων σε δοκό.
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Experimental investigation of the influence of branched piezoelectric circuits on the damping of oscillations in a beam

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Αλευράς Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
   Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των παθητικών κυκλωμάτων παραδιακλάδωσης στην απόσβεση ταλαντώσεων σε έξυπνες κατασκευές. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε ευφυή συστήματα δοκών εξοπλισμένων με πιεζοηλεκτρικά στοιχεία στα οποία συνδέονται τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι παράμετροι θα καθοδηγούνται από επιλύσεις πεπερασμένων στοιχείων, πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και επεξεργασία των πειραματικών μετρήσεων.

  Περίληψη (Αγγλικά):
   The aim of this thesis is to experimentally investigate the effect of passive shunt circuits on the damping of oscillations in smart structures. The tests will be carried out on intelligent beam systems equipped with piezoelectric elements to which the electronic circuits are connected. The parameters will be guided by finite element solutions, information from literature and processing of experimental measurements.

  Ημ/νία εξέτασης:    11/03/2024
  Ώρα:            12:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/96676652351?pwd=cGo5MFVYOXU0NkV1d0Jya3V0QS8yZz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012