Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Αγάπης Καρέλα, σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 15:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/03/2024 10:00
  Λήξη: 14/03/2024 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο: Αγάπη Καρέλα

  Αριθμός Μητρώου: 2020019039

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάλυση Ικανοποίησης Πελατών Καταστήματος Οπτικών

  Τίτλος στα Αγγλικά: Customer satisfaction analysis in an optical shop

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη (επιβλέπουσα)

  Πρώτο Μέλος: Αναπλ. Καθηγητής Στέλιος Τσαφαράκης (συνεπιβλέπων)

  Δεύτερο Μέλος: Δρ. Θεόδωρος Δαγλής

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα εργασία έγινε διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τους παράγοντες ικανοποίησης / δυσαρέσκειας, αναφορικά με την αγορά, εξυπηρέτηση και χρήση γυαλιών οράσεως σε ένα οπτικό κατάστημα στην πόλη των Χανίων. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη, το βιβλιογραφικό και το ερευνητικό. Αρχικά, το βιβλιογραφικό μέρος έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό παραγόντων ικανοποίησης και δυσαρέσκειας, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με παρεμφερείς έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα λιανικής. Το ερευνητικό μέρος, αφορά τη συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από ικανοποιητικό δείγμα πελατών του οπτικού καταστήματος που αγόρασαν γυαλιά οράσεως. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ενός ικανοποιητικού αριθμού απαντήσεων, ακολούθησε η ανάλυση και η μελέτη των αποτελεσμάτων με χρήση στατιστικής και της μεθόδου MUSA+. Αναλύθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία στα οποία έδωσαν βαρύτητα οι πελάτες. Τέλος, διατυπώθηκαν συμπεράσματα, προτάσεις και βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14 Μαρτίου 2024

  Ώρα: 10:00 πμ

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/95237249084?pwd=TWZGN1J5OUVVdEZPbFRBck1lcEYydz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012