Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) 20 τμχ. συσσωρευτών (μπαταριών) του UPS που υποστηρίζει το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) 20 τμχ. συσσωρευτών (μπαταριών) του UPS που υποστηρίζει το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 08-03-2024 10:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την αντικατάσταση (προμήθεια και εγκατάσταση) είκοσι (20) τεμαχίων συσσωρευτών (μπαταριών) του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) που υποστηρίζει το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις κατ΄ ελάχιστον τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 2353/07.03.2024 πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20.03.2024 και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012