Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γουμενάκη Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-03-2024 13:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 12:30
  Λήξη: 15/03/2024 13:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Γουμενάκης Ιωάννης
  Αριθμός Μητρώου:    2015010024

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Ψηφιακά δίδυμα σε έργα υποδομών, υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και 
  πρότυπα ISO
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Digital twins in infrastructure projects, existing regulatory framework, and ISO 
  standards

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Αραμπατζής Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
  Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μας φέρει όλους πιο κοντά με την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων και με τους κλάδους στους οποίους τα ΨΔ είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα συναντάμε σήμερα. Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα από τομείς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΨΔ και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του και τα οφέλη που έχει ο εκάστοτε χρήστης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των ΨΔ στον κατασκευαστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών σε έργα υποδομών κάνοντας και μία σύντομη αναφορά στο φράγμα του Αποσελέμη στο Ηράκλειο το οποίο έχει ενσωματώσει αυτή την νέα και γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία με σκοπό την αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Καθώς όμως η τεχνολογία των ΨΔ εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουν τους νομικούς κινδύνους και να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση Ψηφιακών Διδύμων. Συνεπώς δίνεται μεγάλη έμφαση στο κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την αποφυγή ορισμένων δυσμενών καταστάσεων όπως ασαφείς συμβάσεις και νομικές διαμάχες, αθέμητη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, αναξιόπιστες και ανακριβείς πληροφορίες κ.α. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και στα αντίστοιχα πρότυπα ISO που υπάρχουν και πάνω στα οποία έχουν στηριχθεί τα ψηφιακά δίδυμα.
   

  Περίληψη (Αγγλικά):
   This thesis aims to introduce you to digital twin technology and the industries where DTs are particularly beneficial. Several examples showcase how DTs can be used in various fields, highlighting the advantages and user benefits. The focus then narrows to the construction sector, specifically their application in infrastructure projects. The Aposelemi dam in Heraklion serves as a prime example of how this evolving technology is being implemented for smoother and more efficient operation. However, as digital twin (DT) technology progresses, businesses must take steps to mitigate legal risks and ensure secure and seamless implementation. Therefore, this thesis emphasizes the importance of a robust regulatory framework to avoid issues like unclear contracts, legal disputes, improper data disclosure, and unreliable information. It also references relevant ISO standards that form the foundation for digital twins.


  Ημ/νία εξέτασης:    15/03/2024
  Ώρα:            12:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/94034371891?pwd=MTF2OFhNU0dWVThsQUtUY1hjeFBIZz09

  #success

  Meeting ID: 940 3437 1891
  Password: 872558© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012