Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεωργίου Γρίτσα, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-03-2024 16:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/03/2024 12:00
  Λήξη: 14/03/2024 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Γεώργιος Γρίτσας
  Αριθμός Μητρώου:    2016010140

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Ανάπτυξη πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

  Τίτλος στα Αγγλικά:    Development of an information technology system for the evaluation of occupational hazards

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Κοντογιάννης  Θωμάς , Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής

  Περίληψη:
  Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι αρχικά η ανασκόπηση των υπαρχόντων εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί ασφαλείας και οι επιθεωρητές εργασίας για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα
  χρησιμοποιεί ο τεχνικός ασφαλείας προκειμένου να μαζεύει στοιχεία για τους επαγγελματικούς κινδύνους, να διακινεί οπτικό υλικό για τους κινδύνους αυτούς σε μια κεντρική βάση δεδομένων, να προβαίνει σε εκτίμηση της επικινδυνότητας των χώρων εργασίας και να προσδιορίζει μέτρα ασφαλείας για την εξάλειψη ή
  τον περιορισμό των κινδύνων. Επίσης, με βάση τις καταχωρήσεις του χρήστη για την πιθανότητα εκδήλωσης και την κρισιμότητα των επιπτώσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης μέρους της διαδικασίας της εκτίμησης επικινδυνότητας. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό και την εκτίμηση των επικίνδυνων καταστάσεων τόσο για τους τεχνικούς ασφαλείας όσο και για τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος θα εξεταστούν επίσης πληροφοριακά συστήματα που θα συγκεντρώνουν τα
  δεδομένα και τις εκτιμήσεις των τεχνικών ασφαλείας και θα επεξεργάζονται περαιτέρω από ένα κεντρικό σύστημα για τον καθορισμό ενός συνόλου «δεικτών ασφαλείας» το οποίο θα είναι διαθέσιμο για τα ανώτερα
  διοικητικά στελέχη. 

  Ημ/νία εξέτασης:    14/03/2024
  Ώρα:            12:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/93098238172?pwd=bUNaZVovb1NCVit0V01WWWZRU09aUT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012