Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 14-03-2024 10:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 11:30
  Λήξη: 15/03/2024 12:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΜΑΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
  Αριθμός Μητρώου:    2005010083

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας στρατηγικής διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων: Εφαρμογή σε επιχείρηση υπερτροφών.


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
  Το πρόβλημα της διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του καθορισμού στρατηγικής και βελτίωσης της επίδοσης αυτών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και παραμένει άλυτο στην Ελλάδα.
  Οι ατομικές, οικογενειακές και ευρύτερα οι μικρές αγροτικές μονάδες στηρίζονται σε πρακτικές παραδοσιακές λύσεις χωρίς να αξιοποιούν τις εξελίξεις της επιστήμης της διοίκησης αλλά και της πληροφορικής.
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης του προβλήματος προκειμένου να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν μια σειρά από εργαλεία και μελέτες που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη στρατηγική διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να οργανώσουν και βελτιώσουν την ολική τους επίδοση. Στις εκτιμήσεις θα ληφθούν διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες και θα γίνει διαχείριση του κινδύνου αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
  Η όλη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε μια υφιστάμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή των βιολογικών προϊόντων. Στην αγορά αυτή δραστηριοποιείται η επιχείρηση που θα γίνει η εφαρμογή μας. Η επιχείρηση αυτή, χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές πρώτες ύλες, φυσικής καλλιέργειας και χωρίς χημικά συντηρητικά, γεγονός το οποίο αυξάνει αρκετά το κόστος του τελικού προϊόντος που προορίζεται για την κατανάλωση και ως εκ τούτου αδυνατεί να είναι τόσο ανταγωνιστική σε επίπεδο τιμών. Επιπρόσθετα, παρατηρείται μια στασιμότητα, στην κατά τα άλλα ανοδική πορεία της επιχείρησης, λόγω των καταστάσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια και εθνική οικονομία εν μέσω πανδημίας.
  Στους άμεσους στόχους της επιχείρησης είναι η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς από τους φυσικούς ανταγωνιστές της που δραστηριοποιούνται στην πώληση παρομοίων τροφίμων, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος και η διεύρυνση των δικτύων διανομής (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό).
   
  Η μελέτη ακολουθεί μια πρωτότυπη διαδικασία συμβουλευτικής και  περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
   
  1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης αγροτικής εκμετάλλευσης. Σκοπός (-οι) εκμετάλλευσης
  2. Διαμόρφωση στρατηγικής για την αγροτική εκμετάλλευση
  3. Σχεδίαση balanced scorecard
  4. Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου μάρκετινγκ
  5. Διαχείριση κινδύνου
  6. Παρακολούθηση εφαρμογής της στρατηγικής
   
  Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας και μιας κατάλληλης εφαρμογής, τα οποία προορίζονται να αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία τόσο για την συγκεκριμένη επιχείρηση όσο και γενικότερα. Ειδικότερα, προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου σχεδιασμού και προγραμματισμού εκ μέρους των ιδιοκτητών, χρησιμεύει ως μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας της επιχείρησης, αποτελεί τη βάση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων καθώς και το βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών. Τέλος, συμβάλλει στον εντοπισμό και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών της σε περίπτωση λαθών. Συνεπώς, μέσω αυτού, η επιχείρηση, αφενός μεν θα διευκολυνθεί στην επίλυση των προβλημάτων που την απασχολούν, αφετέρου αναμένεται να ενισχυθεί στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της, ήτοι την εδραίωσή της, σε βάθος μιας πενταετίας, στον χώρο των υπερτροφών βιολογικής προέλευσης.

  Ημ/νία εξέτασης:    15-03-2024
  Ώρα:            11:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/95282091420?pwd=NXNxSHNHdExYRGd5TU5UT1NLcVJUdz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012