Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αικατερίνης Βενιανάκη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 14-03-2024 13:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-03-2024 14:27

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 19/03/2024 10:00
  Λήξη: 19/03/2024 11:00

   

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Αικατερίνη Βενιανάκη
  Αριθμός Μητρώου:    2018010021

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Προσομοίωση της ροής γύρω από διπλή αεροτομή οχήματος Formula Student
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Flow simulation around a double airfoil of a Formula Student vehicle

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ιωάννης Κ. Νικολός
  Πρώτο Μέλος:        Ανάργυρος Ι. Δελής
  Δεύτερο Μέλος:    Γεώργιος Αραμπατζής

  Περίληψη:
   Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε αρχικά παραμετρικός σχεδιασμός σε λογισμικό CAD (CATIA V5R20) της εμπρός διπλής αεροτομής αγωνιστικού οχήματος τύπου Formula Student, που αναπτύσσεται από την αγωνιστική ομάδα FS-TUC του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο παραμετρικός σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα της εύκολης προσαρμογής της γεωμετρίας, ώστε να παράγονται αυτοματοποιημένα εναλλακτικά σχέδια της γεωμµετρίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της ροής γύρω από την εν λόγω διπλή αεροτομή με τη χρήση του λογισμικού CFD ANSYS CFX. Κατάλληλες συνοριακές συνθήκες επιβλήθηκαν σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του χωρίου ροής. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται και σχολιάζονται ενώ θα χρησιμοποιηθούν για τυχόν βελτιώσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό.

  Ημ/νία εξέτασης:    19-3-2024
  Ώρα:            10:00

  Χώρος εξέτασης:

  Join Zoom Meeting
  https://tuc-gr.zoom.us/j/93950795149?pwd=Z1lTZWU5VGZyMWs2K3pPVDlrTy8yUT09

  Meeting ID: 939 5079 5149
  Password: 868516

   

   

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012