Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλειάδου Αικατερίνης, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • Συντάχθηκε 20-03-2024 08:59 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 27/03/2024 10:00
  Λήξη: 27/03/2024 11:00

  Τίτλος: Μελέτη της διαχρονικής εκμετάλλευσης μαρμάρων στη Θάσο: από την προϊστορία στο σήμερα.

   

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής (Επιβλέπων)
  2. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής
  3. Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής (ΣΕΜΦΕ)

   

  Περίληψη
  Το μάρμαρο της Θάσου, συχνά γνωστό και ως "Thassos Snow White", έχει διαχρονικά εκτιμηθεί για την άψογη, χαρακτηριστική και φωτεινή λευκή απόχρωσή του. Καθώς η Θάσος παράγει μια από τις πιο υπέροχες κατηγορίες μαρμάρου στον κόσμο, εκτός από τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά της τοπικής κοινωνίας, τα λατομεία της συνεισφέρουν ουσιαστικά στην οικονομία του τόπου διαχρονικά. Η παρούσα εργασία είναι μια μελέτη σχετική με την διαχρονική εκμετάλλευση μαρμάρων στο νησί της Θάσου, η οποία ξεκινώντας από την προϊστορία φτάνει στη σημερινή εποχή. Ειδικότερα, δίδονται αρχικά γενικές πληροφορίες για το νησί και για το μάρμαρο. Ακολουθεί μια αναφορά στην μεγάλη σημασία των αρχαιομετρικών μεθόδων προσδιορισμού της προέλευσης αρχαίων μαρμάρων και αντικειμένων. Περιγράφονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι προσδιορισμού καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας προσδιορισμού της προέλευσης, η οποία ακολουθείται από αναφορές μιας σειράς παραδειγμάτων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία της Θάσου, την γεωλογία, το μάρμαρό της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις χρήσεις αυτού. Αναλύεται η δυνατότητα διάκρισης των μαρμάρων με παρόμοια πετρογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και η διαφοροποίησή τους ανάλογα με τις θέσεις εξόρυξής τους. Ακολουθεί περιγραφή των τρόπων εξόρυξης και μεταφοράς του μαρμάρου κατά την αρχαιότητα, βάσει ευρημάτων και διαπιστώσεων στα αρχαία λατομεία που διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα και δίδονται στοιχεία για τα αρχαία λατομεία μαρμάρου, τα κριτήρια επιλογής και αναγνώρισής τους, καθώς επίσης γίνεται και μια αναφορά στα σημαντικότερα αρχαία λατομεία της Θάσου. Στην συνέχεια παρατίθεται μια ιστορική αναδρομή η οποία αφορά στην εξόρυξη και εξαγωγή του μαρμάρου Θάσου καθώς και στην γενικότερη τεχνογνωσία του μαρμάρου, την εξέλιξή του και την χρήση του στην αρχιτεκτονική διαχρονικά στην βόρεια Ελλάδα και στο Αιγαίο. Αναφέρονται πρώτα στοιχεία για την εξορυκτική δραστηριότητα στο νησί της Θάσου κατά την προϊστορία και έπειτα ακολουθεί μια ανάλυση της εξέλιξης της τεχνολογίας του μαρμάρου κατά την Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική περίοδο, όπου αναφέρονται κτιριακές και μη εφαρμογές και χρήσεις του μαρμάρου. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στην επίκαιρη παραγωγή μαρμάρου στη Θάσο.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012