Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Μαθιουδάκη Ελένης- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 26-03-2024 09:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 27/03/2024 17:00
  Λήξη: 27/03/2024 18:00

  Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μαθιουδάκη

  Τίτλος: Αποκατάσταση λίθινων αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα (1980-2020)
  Title: Restoration of stone ancient theaters in Greece (1980-2020)

  Εξεταστική Επιτροπή

      Αναπληρωτής Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης (επιβλέπων)
      Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)
      Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)


  Περίληψη

  Η εργασία πραγματεύεται τις αποκαταστάσεις των αρχαίων θεάτρων και ωδείων από λίθο στην Ελλάδα τα τελευταία 40 έτη (1980-2020). Μετά την παρουσίαση των αρχών αποκατάστασης θεάτρων, ακολουθεί η περιγραφή, οι ιστορικές πληροφορίες για το μνημείο και τα στοιχεία των εργασιών. Συνεχίζεται με ένα συνθετικό κεφάλαιο με παρατηρήσεις σχετικά με την κατάταξη των επεμβάσεων με βάση τη σκοπιμότητα, την αναγνωσιμότητα και την αναστρεψιμότητα, την έκταση, τα υλικά και τις εργασίες σε διαφορετικά τμήματα του θεάτρου, τον συσχετισμό με τη χρήση για παραστάσεις. Τέλος επιχειρείται ο συσχετισμός των επεμβάσεων με τις συστάσεις της Διακήρυξης της Εγέστας και της Χάρτας της Βερόνας και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012