Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μπρίγκου Βασιλικής - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 01-04-2024 12:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 03/04/2024 09:00
  Λήξη: 03/04/2024 10:00

  Ονοματεπώνυμο:ΜΠΡΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η χωρική προσαρμοστικότητα και ευελιξία υπό
  συνθήκη τυποποίησης στην ιαπωνική κατοικία 
  Transformability in Japanese housing

  Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, 9.00 π.μ.
  Σχεδιαστήριο 2ου έτους Πολυτεχνειούπολη

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής Τσάρας Γιάννης (επιβλέπων)
  Επίκουρη Καθηγήτρια Μανδαλάκη Μαρία 
  Επίκουρος Καθηγητής Ρότσιος Δημήτριος 

  Περίληψη

  Στην εργασία διερευνώνται η χωρική ευελιξία και η προσαρμοστικότητα υπό συνθήκη της τυποποίησης στην ιαπωνική κατοικία. Μελετώνται οι διαφορετικές ερμηνείες του εκάστοτε όρου, αλλά και οι σημαντικές στιγμές στην ιστορία της αρχιτεκτονικής που συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους ως συνθετικές παράμετροι. Συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας επιδιώκεται η αναγνώριση και η καταγραφή σχεδιαστικών κινήσεων, οι οποίες οδηγούν στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα του χώρου. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλέχθηκαν για ανάλυση δύο είδη κατοικίας, η παραδοσιακή ιαπωνική machiya και τα σύγχρονα small houses του αστικού ιστού των ιαπωνικών πόλεων, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τους όρους που αναφέρθηκαν. Στα συμπεράσματα συνοψίζονται οι αρχιτεκτονικοί χειρισμοί που αναλύονται, και σε συνδυασμό με τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά τους, και σχολιάζονται με άξονα τον ρόλο τους στην καθημερινότητα του χρήστη καθώς και τα αποτελέσματά τους.


   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012