Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαρκαντωνάκης Αννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 01-04-2024 12:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 03/04/2024 13:00
  Λήξη: 03/04/2024 14:00

  Ονοματεπώνυμο:ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΝΑ


  Τίτλος:Το τουριστικό φαινόμενο στα ιστορικά κέντρα:
  Το παράδειγμα της Βενετίας

  Title:The tourist phenomenon in the historical centers:
  The case of Venice.

  Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 13.00 μ.μ.

  σχεδιαστήριο 1ου ετους

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγήτρια:  Δήμητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
  Επίκουρος: Καθηγητής Σπυρίδων Κακάβας
  Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης

  Περίληψη

  Το ιστορικό παρελθόν είναι ίσως η κυριότερη πηγή από την οποία τροφοδοτείται ο τουρισμός, εφόσον όπως φαίνεται από τις περιπτώσεις πολλών χωρών, όσο περισσότερα είναι τα ιστορικά στοιχεία σε έναν προορισμό, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσέλκυση τουριστών.  Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του τουριστικού φαινομένου σε σχέση με τα ιστορικά κέντρα των πόλεων τόσο σε πολιτισμικό, όσο και  σε κοινωνικό επίπεδο και η επίδρασή του στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας. Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος αναλύονται οι  έννοιες των ιστορικών  πόλεων και τοπίων ως στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και το ζήτημα της ταυτότητας και του αστικού ανήκειν που προκύπτουν σε αυτά. Στο δεύτερο και κύριο μέρος της εργασίας, αναλύεται το τουριστικό φαινόμενο αρχικά μέσω της ιστορικής αναδρομής στην εξέλιξη του ταξιδιού, και στη συνέχεια μέσα από την ανάλυση της τουριστικής εμπειρίας, δηλαδή η επιρροή της από την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και  οι επιπτώσεις του  υπερτουρισμού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, αναλύεται η  φέρουσα τουριστική ικανότητα όπως και τα όρια του φαινομένου από την περαιτέρω διερεύνησή του στις ευρωπαϊκές πόλεις. Στο τρίτο μέρος της εργασίας, εξετάζεται το παράδειγμα της Βενετίας σε σχέση με την τουριστική διαχείριση, μέσα από την ιδιαίτερη αστική της ιδιομορφία, το πλαίσιο προστασίας της ιστορικής πόλης, τις επιπτώσεις των φεστιβάλ, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις επιδράσεις  του τουρισμού στην τοπική κοινωνία.


   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012