Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Επιδοτήσεις από την Πρεσβεία της Ιταλίας που στοχεύουν στην ενθάρρυνση αποστολών στην Ιταλία

 • Συντάχθηκε 02-04-2024 08:47 από Christina Kamaledaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ckamaledaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ

  Επιδοτήσεις από  την Πρεσβεία της Ιταλίας που στοχεύουν στην ενθάρρυνση αποστολών στην Ιταλία


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012