Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Ιωσήφ Παπαδόπετρου”, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 • Συντάχθηκε 02-04-2024 12:57 από Markos Ntoukakis Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που κατοικούν στο Νομό Χανίων σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Ιωσήφ Παπαδόπετρου. Τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων και πληροφορίες για την υποβολή των αιτημάτων αναγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη.

  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η προκήρυξη δημοσιεύτηκε  την 2η Απριλίου 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά για ανάρτηση στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα ΚΕΠ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

  Τμήμα Σπουδών

  Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012