Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΚΑΚΚΑΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΙΧΑΕΛΑΑΣ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-04-2024 10:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/04/2024 10:00
  Λήξη: 12/04/2024 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΚΑΚΚΑΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
  Αριθμός Μητρώου:    

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Βέλτιστη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Optimal sizing of PV systems

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ιψάκης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Κονσολάκης Μιχάλης, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Παπαευθυμίου Σπυρίδων, Καθηγητής

  Περίληψη:
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται την δημιουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για οικιακή όσο και κρατική χρήση, μέσω της ανάπτυξης αλγορίθμου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης.
  Αρχικά, αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού και αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών πλαισίων σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών και προσομοιώνοντας το μοντέλο του κάθε πλαισίου βάσει αλγορίθμου, ελέγχεται η αξιοπιστία και η λειτουργικότητά τους (σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών δεδομένων).
  Επιπροσθέτως, αναπτύσσεται κώδικας στο περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού (matlab) για την εύρεση βέλτιστου αριθμού φωτοβολταϊκών πάνελ, ώστε να διαμορφωθεί ο κατάλληλος σταθμός για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης κάθε εγκατάστασης που μελετάται. Ειδικότερα, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση για το ενεργειακό προφίλ μίας κατοικίας και ενός νοσοκομείου (μετεωρολογικά δεδομένα λήφθηκαν  για την περιοχή της Θεσσαλονίκης) χρησιμοποιώντας ως δεδομένα την ενεργειακή κατανάλωσή τους. Ο εξοπλισμός που αναλύεται αφορά φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 245W , 390W , 370W και 280W, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού  -net metering- παράγοντας ετησίως την ενέργεια που απαιτείται σε κιλοβατώρες(kWh).
  Όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις, το ιδανικότερο πάνελ που καλύπτει αποτελεσματικά τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας καθώς και του νοσοκομείου είναι το πάνελ ισχύος 370W με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 7,4kW και 13,9MW αντίστοιχα. 
   

  Ημ/νία εξέτασης:    12-04-2024
  Ώρα:            10:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012