Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ζαμπετάκη Αριστείδη - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 30-05-2024 15:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 05/06/2024 15:00
  Λήξη: 05/06/2024 16:00

  Ονοματεπώνυμο:Αριστείδης Ζαμπετάκης

  Τίτλος:Χώροι κοινωνικής αναταραχής
  Μελέτη περίπτωσης: Τα Εξάρχεια, 
  1974-2024
  Title:Places of social disorder
  Case study: Exarcheia,
  1974-2024

  Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, 15.00μ.μ.
  Σχεδιαστήριο 2ου έτους 

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης (επιβλέπων)
  Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Κακάβας 
  Καθηγητής Δημήτριος Τσακαλάκης 


  Περίληψη

  Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει στόχο την διερεύνηση και καταγραφή των κοινωνικών αναταραχών, οι οποίες διεξήχθησαν στην περιοχή των Εξαρχείων κατά την πεντηκονταετία από 1974 έως το 2024. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η χρήση νέων θεωρητικών εργαλείων για την ανάλυση των χωρο-κοινωνικών φαινομένων και η χρήση ληφθεισών συνεντεύξεων με στόχο την ανάδειξη της προφορικής ιστορίας και ορισμένων πτυχών των εντάσεων. Η χρονική εξέλιξη των Εξαρχείων διαχωρίζεται σε πέντε ιστορικές περιόδους, καθώς παρατηρούνται διαφορετικά γνωρίσματα και αναδυόμενες συγκρούσεις. Ειδικότερα, στην εργασία αναλύεται η παραβατικότητα, η οποία παρατηρείται στην περιοχή, μέσα από διαφορετικές εκφάνσεις της, όπως η χρήση ουσιών, οι καταλήψεις και γενικότερα οι αντιδράσεις των πολιτικών ομάδων των Εξαρχείων. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε ορισμένα δίπολα, όπως το «δράση- αντίδραση» για την καλύτερη κατανόηση των συγκρούσεων και την αποσαφήνιση των κρατικών πολιτικών στην περιοχή των Εξαρχείων. Τέλος, η χωρική πραγμάτωση των κοινωνικών αναταραχών, φέρνει στο προσκήνιο ποικίλες παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας αλλά, ταυτόχρονα, μαρτυρά τις αντικρουόμενες, έως και σήμερα, θεωρήσεις για την σχεδίαση των πόλεών μας.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012