Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κρυσταλόγιαννη Ελένης - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 30-05-2024 15:48 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 05/06/2024 16:00
  Λήξη: 05/06/2024 17:00

  Ονοματεπώνυμο:Ελένης Κρυσταλόγιαννη

  Τίτλος:Εργαλεία διαχείρισης της σχεσιακής χωρικής σκέψης και οικολογίας

  Title:Tools for management of relational spatial thought and ecology

  Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, 16.00 μ.μ.
  Με τηλεδιάσκεψη 

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγήτρια Χατζησάββα Δήμητρα
  Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος


  Περίληψη

  Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκει την ανάπτυξη μιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής εργαλειοθήκης που επιτρέπει τη διαχείριση της σημερινής οικολογικής συνθήκης καθώς και του πολύπλοκου χωρικού περιβάλλοντος. 
  Στη πρώτη ενότητα της εργασίας εξετάζονται θεωρίες που θέτουν ως στόχο την υπέρβαση των  στείρων διπόλων φύσης/πολιτισμού και νου/φύσης αναδεικνύοντας σχεσιακές θεωρήσεις όπως αυτές των τριών οικολογιών του Felix Guattari και της θεωρίας των συναρμογών του Manuel Delanda. Ως αφετηρία της οικολογικής και σχεσιακής σκέψης τίθεται  η επίγνωση της απουσίας χάσματος ανάμεσα στις βιολογικές συνιστώσες ενός οργανισμού και τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της ανθρώπινης ύπαρξης. 
  Στην δεύτερη ενότητα της εργασίας, τα τρία νεωτερικά εργαλεία που ανέλυσε ο Richard Sennett στο έργο του Ο Τεχνίτης: το τηλεσκόπιο, το μικροσκόπιο και το νυστέρι, μελετώνται, καθώς επικαιροποιούνται και μεταφράζονται σε σύγχρονα αρχιτεκτονικά εργαλεία που εξυπηρετούν σχεσιακές συνθέσεις και σχεδιαστικές διερευνήσεις για την αρχιτεκτονική. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό, αναλύονται οι αντίστοιχες εργαλειακές στρατηγικές των Frida Escοbedo, Andres Jaque, Enrique Miralles, ENORME studio, Gordon Matta Clark και Anuradha Mathur & Dilip da Cunha, εστιάζοντας στα εργαλεία της κλίμακας, της αντιστροφής και της τομής. Τα σχεσιακά αυτά εργαλεία κατανοούν και σχολιάζουν τα εδάφη της σημερινής οικολογικής συνθήκης και πραγματοποιούν νέες αναγνώσεις της σύνθετης χωρικής πραγματικότητας. 


   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012