Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών

 • Συντάχθηκε 05-07-2024 13:20 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών και της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 19.07.2024 και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012