Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3, για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • Συντάχθηκε 09-07-2024 14:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Σχολών και του Μηχανογραφικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικ. φορείς ότι για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση δείγματος σύμφωνα με το πεδίο 3 . ΔΕΙΓΜΑΤΑ της παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της πρόσκλησης.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 23.07.2024 και ώρα 15:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Σοφία Τρακάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012