Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

1η Τροποποίηση - Παράταση της Δράσης - Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027

 • Συντάχθηκε 10-07-2024 09:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Επισυνάπτεται η 1η Τροποποίηση – Παράταση της Δράσης ¨Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027¨ σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες:

  • για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00
  • για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00
  • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00

  Σχετικός σύνδεσμός: https://21-27.antagonistikotita.gr/1i-tropopoiisi-prosklisis-kai-paratasi-tis-drasis-erevno-kainotomo-2021-2027/


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012