Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. ΣΩΤΗΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-07-2024 10:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/07/2024 09:00
  Λήξη: 15/07/2024 10:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  Αριθμός Μητρώου:    2013010171

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Αλγόριθμος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων για το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών συνεχούς ροής


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Μαρινάκης Ιωάννης, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Μαρινάκη Μαγδαληνή, ΕΔΙΠ
  Δεύτερο Μέλος:    Ματσατσίνης,Νικόλαος,Καθηγητής

  Περίληψη:
  Η παραγωγή ενός προϊόντος δεν είναι μια ενιαία διαδικασία αλλά απαρτίζεται από επιμέρους. Ο προγραμματισμός αυτών των διαδικασιών είναι πολύ σημαντικός προκειμένου
  μια επιχείρηση να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο το εργατικό δυναμικό και τον εξοπλισμό
  της. ΄Ετσι, προκύπτει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που ονομάζεται Βέλτιστος Προγραμματισμός Εργασίας (Optimal Job Scheduling). Μια παραλλαγή του παραπάνω προβλήματος είναι ο Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών (Job-shop Scheduling). Ανάμεσα
  από τις πολλές πιθανές προσεγγίσεις στην διαδικασία εύρεσης βέλτιστης λύσης είναι και
  ο αλγόριθμος Σμήνους Σωματιδίων. Στην παρούσα εργασία θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αυτός υπό ορισμένες συνθήκες και σε δύο εκδοχές και θα αναλυθεί η επίδοσή του
  στο συγκεκριμένο πρόβλημα.


  Ημ/νία εξέτασης:    15/07/2024
  Ώρα:            9

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/95965350229?pwd=FmXrrUwhVeJ9ib324FHc0c9aiXcdm1.1© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012