Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καταβολάδα Στυλιανού, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-07-2024 10:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/07/2024 10:00
  Λήξη: 15/07/2024 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Καταβολάδας Στυλιανός
  Αριθμός Μητρώου:    2014010072

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης αγροτουριστικού ξενώνα στην Νότια Ικαρία


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
   
   Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση ξενώνα αγροτουρισμού στην περιοχή της Νότιας Ικαρίας. Ο αγροτουρισμός πρόκειται για μία από τις αναδυόμενες μορφές εναλλακτικού τουρισμού παγκοσμίως, η οποία μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό προορισμούς, όπως τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματά του αποτελούν οι αυθεντικές και ολιστικές εμπειρίες, η σύνδεση του επισκέπτη με τη φύση, τα ζώα και την τοπική παράδοση, και η επαφή, και ενίοτε και η συμμετοχή του, στις αγροτικές εργασίες.  

   

  Η κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου συνίσταται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρουσίαση της πρότασης για την ίδρυση της επιχείρησης, η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος και των παικτών που δραστηριοποιούνται σε αυτό και το επηρεάζουν, η χάραξη των στρατηγικών, και η εκτίμηση της μελλοντικής της πορείας.  


  Ημ/νία εξέτασης:    15-07-24
  Ώρα:            10:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/95048604769?pwd=7BOcnrWwsbiDCFpcyIh1sVzb600XGQ.1
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012