Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ηλιάκη Μαρίνας Ιωάννας, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-07-2024 10:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/07/2024 11:00
  Λήξη: 15/07/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο: Ηλιάκη Μαρίνα Ιωάννα

  Αριθμός Μητρώου: 2019019039

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Σύγκριση Ελληνικών Επιχειρήσεων»

  Τίτλος στα Αγγλικά: “Financial Analysis & Comparison of Greek Companies”

   

  Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

  Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης

  Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος  

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Περίληψη

  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη χρηματοοικονομική ανάλυση 18 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους του ελληνικού εμπορίου για την περίοδο 2017-2018. Ο κύριος στόχος είναι να αποτυπωθεί η πρόοδος κάθε επιχείρησης σε αυτό το διάστημα και οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια αυτού. Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι αποκωδικοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, εστιάζοντας σε δείκτες που έχουν ως αποτέλεσμα ποσοστό.

  Οι εταιρείες επιλέχθηκαν με βάση τη διαφοροποίηση των κλάδων τους, το μέγεθος και την επιρροή τους στην αγορά, καθώς και τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την περίοδο 2017-2018. Η επιλογή αυτής της χρονικής περιόδου έγινε για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα να αποκαλυφθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις αυτές.

  Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση ποικίλων χρηματοοικονομικών δεικτών που μετρούν την απόδοση της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί είναι εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω της στρατηγικής βελτίωσης.

  Συνολικά, η εργασία στοχεύει στην κατανόηση της οικονομικής απόδοσης και των τάσεων στους διάφορους κλάδους του ελληνικού εμπορίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιλεγμένες εταιρείες.  

   

  ​​​​​​​Ημερομηνία  Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 15 Ιουλίου 2024

  Ώρα: 11:00 am

  ​​​​​​​ 

  Link: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09

  Meeting ID: 426 722 8881

  Password: 428821

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012