Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

2nd Capacity Building Webinar | 21.06.2024 | 11:30-16:30

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών  προγραμμάτων [EXCEED] -Cost-effective, sustainable and responsible extraction routes for recovering distinct critical metals and industrial minerals
 as by-products from key European hard-rock lithium projects» (https://exceed-horizon.eu) και [ΕΝΙCON]- Sustainable processing of Europe’s low grade sulphidic and lateritic Ni/Co ores and tailings into battery grade metals (https://enicon-horizon.eu), το Εργαστήριο Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει το 2nd Capacity Building webinar στις 21/06/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμος εγγραφής: https://enicon-horizon.eu/events/2nd-capacity-building-webinar-by-eu-projects-exceed-and-enicon/

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 19/6/2024 και οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σχετικό σύνδεσμο Zoom πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012