Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

36 Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ανάμεσα στους Κορυφαίους 2% Επιστήμονες Παγκοσμίως

Επιβεβαιώθηκε και φέτος το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει, καθώς και η διεθνής φήμη που έχει αποκτήσει, το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης του John P.A. Ioannidis (2023) του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2023. Η κατάταξη αυτή, με τίτλο "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως. Τριάντα πέντε (35) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος εμφανίζονται συνολικά στις λίστες της κατάταξης.

Η ανανεωμένη, για το 2023, ταξινόμηση των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022 και του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως. Η ευρύτερη ετήσια αξιολόγηση της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford βασίζεται στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Είκοσι έξι (26) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται για το έτος 2022 στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, καθώς και σ' αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική περιοχή τους (μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 174 υποκατηγοριών τους που αναλύθηκαν). Πρόκειται για τους (κατά σειρά κατάταξης):

 1. Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 2. Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 3. Καθηγητής Κονσολάκης Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 4. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 5. Επίκουρος Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 6. Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 7. Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 8. Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 9. Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 10. Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Αριστείδης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 11. Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 12. Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 13. Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (Σχολή ΜΠΔ)
 14. Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 15. Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 16. Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 17. Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 18. Καθηγητής Δούμπος Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 19. Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 20. Αναπληρωτής Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 21. Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 22. Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 23. Αναπληρωτής Καθηγητής Γυφτάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 24. Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 25. Καθηγητής Σπυρόπουλος Θρασύβουλος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 26. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωαννίδης Σωτήριος (Σχολή ΗΜΜΥ)

Επίσης, στον κατάλογο των κορυφαίων ερευνητών με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται τριάντα ένα (31) μέλη, 22 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην παραπάνω λίστα:

 1. Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 2. Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 3. Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 4. Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 5. Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 6. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 7. Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 8. Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 9. Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 10. Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 11. Καθηγητής Κονσολάκης Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 12. Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 13. Καθηγητής Δούμπος Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 14. Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 15. Καθηγητής Γαροφαλάκης Μίνως (Σχολή ΗΜΜΥ)
 16. Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 17. Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 18. Καθηγητής Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 19. Καθηγητής Σπυρόπουλος Θρασύβουλος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 20. Καθηγήτρια Μαραβελάκη Παγώνα-Νόνη (Σχολή ΑΡΜΗΧ)
 21. Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 22. Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 23. Επίκουρος Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 24. Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 25. Ομότιμος Καθηγητής Φίλης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 26. Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (Σχολή ΗΜΜΥ)
 27. Ομότιμος Καθηγητής Χριστοδουλάκης Σταύρος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 28. Αναπληρωτής Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 29. Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (Σχολή ΗΜΜΥ)
 30. Ομότιμος Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος (Σχολή ΜΠΔ)
 31. Ομότιμος Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)

Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται τριάντα πέντε (35) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συγχαίρει θερμά τα μέλη του ακαδημαϊκού του προσωπικού για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012