Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ακαδημαϊκή Λειτουργία Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 [Ομόφωνη Απόφαση της 573/01.10.2021 Συγκλήτου]

[Σημ.: έναρξη μαθημάτων στις 4 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα]

Μετά από τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα μακριά από τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, η Πολυτεχνική Κοινότητα επιστρέφει σε κανονική ακαδημαϊκή λειτουργία με φυσική παρουσία και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή, ιδιαίτερα για τους φετινούς δευτεροετείς φοιτητές, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι τώρα να ζήσουν πλήρως την εμπειρία της φοιτητικής ζωής, παραμένοντας αναγκαστικά για έναν χρόνο μακριά από την Πολυτεχνειούπολη. Σε συνδυασμό με τον ερχομό των φετινών πρωτοετών φοιτητών, το Πολυτεχνείο Κρήτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί όλους τους φοιτητές του, παλιούς, «νέους» και νέους, στον φυσικό τους χώρο, στην Πολυτεχνειούπολη στο Ακρωτήρι Χανίων. 

Το πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καθορίζεται από την πρόσφατα δημοσιευμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) [pdf] (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/24.09.2021). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, πολύ συνοπτικά, προβλέπεται αποκλειστικά διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, χρήση των αιθουσών στη μέγιστη πληρότητα και υποχρεωτική τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας (χρήση μάσκας και προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή test). Η παρούσα απόφαση εξειδικεύει τα προβλεπόμενα μέτρα ως προς την ακαδημαϊκή λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

Προετοιμασία

Εν όψει της διά ζώσης έναρξης του χειμερινού εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω ενέργειες: 

 • διοργανώθηκε ενημερωτική εκδήλωση με τον Καθ. Πνευμονολογίας του Παν. Κρήτης κ. Νικόλαο Τζανάκη
 • το βίντεο της εκδήλωσης διαμοιράστηκε σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας
 • καθαρίστηκαν ενδελεχώς όλες οι αίθουσες, οι οποίες είχαν παραμείνει κλειστές για περίπου 1 ½ χρόνο
 • στους κοινούς χώρους διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε επιτραπέζιες ή επιτοίχιες συσκευές
 • έχει γίνει προμήθεια υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια), το οποίο έχει διατεθεί στις Γραμματείες
 • έχει γίνει προμήθεια ηλεκτρονικών θερμομετρητών, οι οποίοι έχουν διατεθεί σε Σχολές και εργαστήρια
 • έχουν καθαριστεί όλα τα φίλτρα των κλιματιστικών μονάδων στις αίθουσες και στα εργαστήρια
 • έχουν ρυθμιστεί τα συστήματα κλιματισμού στις μεγάλες αίθουσες για εισαγωγή μόνο νωπού αέρα
  (οι αίθουσες αυτές είναι οι Α2, Γ2.1, Γ2.2, 141.Π98, 145.Π42, 145.Π58, 137.Π39, 2041, 2042)

 

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία εντός της Πολυτεχνειούπολης πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις

 1. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
   
 2. έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
   
 3. έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
   
 4. έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
   

Όσα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία καλούνται να μην προσέλθουν στην Πολυτεχνειούπολη, εφόσον σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι πληρούν κάποια προϋπόθεση. 

 

Έλεγχος

Κάθε μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας που προσέρχεται στην Πολυτεχνειούπολη θα πρέπει να φέρει (σε έντυπη μορφή) το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση (εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου) που αποδεικνύει την πλήρωση μίας εκ των παραπάνω προϋποθέσεων, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ακαδημαϊκή ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Και τα δύο έγγραφα θα πρέπει να επιδεικνύονται, όποτε ζητηθούν, σε πιθανό έλεγχο από εντεταλμένο προσωπικό του Ιδρύματος, στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου. Ειδικότερα, οι φοιτητές οφείλουν να τοποθετούν τα δύο έγγραφα πάνω στο έδρανο σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός αιθουσών και εργαστηρίων, όπου πραγματοποιείται εκπαιδευτική διαδικασία. Ο διδάσκων στην αίθουσα ανά πάσα στιγμή δύναται να τα ελέγξει. Ειδικότερα στα εργαστήρια, γίνεται έλεγχος υποχρεωτικά από τους υπευθύνους των εργαστηρίων.

Για λόγους καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού του Ιδρύματος και αποφυγής των επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας εντός των διαφορετικών χώρων της Πολυτεχνειούπολης (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, μηχανογραφικό κέντρο, φοιτητική λέσχη, φοιτητική εστία), οι παραπάνω έλεγχοι στην Πολυτεχνειούπολη θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα στα δύο σημεία εισόδου (κεντρική πύλη και πεζόδρομος ΑΤΜ). Το προσωπικό που θα διεξάγει τον έλεγχο θα φέρει κατάλληλο ένδυμα (φθορίζον γιλέκο) για να διακρίνεται και θα αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους ή/και συμβασιούχους εργαζομένους, στους οποίους θα ανατίθενται τα εν λόγω καθήκοντα. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η ίδια διαδικασία ελέγχου μπορεί να διεξάγεται και σε διαφορετικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, μηχανογραφικό κέντρο, φοιτητική λέσχη, φοιτητική εστία).

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, η εγκυρότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης θα ελέγχεται με την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή Covid Free GR. Μόλις ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, θα αξιοποιηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr.  Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ως εξής: 

 • πεζοί: υποχρεωτική στάση, επίδειξη εγγράφων, έλεγχος
 • δίτροχα: υποχρεωτική στάση χωρίς αποβίβαση, επίδειξη εγγράφων, έλεγχος
 • αυτοκίνητα: υποχρεωτική στάση χωρίς αποβίβαση, επίδειξη εγγράφων από τα παράθυρα, έλεγχος
 • λεωφορεία: επιβίβαση ελεγκτή, επίδειξη εγγράφων κατά την αποβίβαση σε κάθε στάση, έλεγχος

Σε κάθε περίπτωση, στη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχου, θα πρέπει να αξιοποιείται ο χώρος εντός της Πολυτεχνειούπολης για αναμονή, ώστε να μην προκληθεί μποτιλιάρισμα ή συνωστισμός σε ώρες αθρόας προσέλευσης. Κατά την έξοδο από την Πολυτεχνειούπολη, δεν θα πραγματοποιείται κανένας έλεγχος. 

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ελέγχου διεξάγεται αποκλειστικά για λόγους υγειονομικού ενδιαφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο διάστημα καθορίζεται από την ΚΥΑ. Σε κανένα στάδιο δεν καταγράφονται προσωπικά στοιχεία των ατόμων που ελέγχονται, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

Η διαδικασία ελέγχου θα διεξάγεται κατά τις ώρες που λαμβάνει χώρα η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 08:00 έως και 20:00. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις εισόδου και τα ίδια μέτρα ελέγχου για κάθε εισερχόμενο άτομο στην Πολυτεχνειούπολη, είτε πρόκειται για μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας, είτε για επισκέπτη. 

Άτομα τα οποία δεν πληρούν καμία προϋπόθεση εισόδου, θα πρέπει να αποχωρήσουν και να επανέλθουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μελλοντικό χρόνο, έχοντας μαζί τους τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα. Κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ, η άρνηση συμμόρφωσης συνιστά ευθεία παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων και επισύρει αντίστοιχες κυρώσεις. 

 

Προστασία

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων της Φοιτητικής Εστίας, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Πολυτεχνειούπολης όπου παρατηρείται συνωστισμός. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι αποδεικνύονται με τις κατάλληλες ιατρικές βεβαιώσεις. Η προμήθεια μάσκας είναι ατομική ευθύνη του κάθε μέλους της Πολυτεχνικής Κοινότητας πριν την προσέλευση στην Πολυτεχνειούπολη, αλλά ακόμη και γι’ αυτούς που δεν έχουν μεριμνήσει ή πιθανώς την έχασαν υπάρχουν διαθέσιμες μάσκες στις Γραμματείες των Σχολών, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους ή να χρησιμοποιούν το διατιθέμενο αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλύτερο μέσο προστασίας απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού είναι ο εμβολιασμός, συνιστάται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εμβολιασμού, πρώτιστα για την προσωπική τους υγεία, αλλά και για την υγεία και προστασία της κοινότητας. Αντικειμενικά, δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης εμβολιαστικού κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη. Επίσης, η προσωρινή εγκατάσταση κινητής μονάδας εμβολιασμού του ΕΟΔΥ για μικρό χρονικό διάστημα στην Πολυτεχνειούπολη θα ήταν δύσκολο να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό φοιτητών, λόγω της διασποράς του χρόνου επιστροφής των φοιτητών από τις μόνιμες κατοικίες τους. Σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και την 7η ΥΠΕ Κρήτης προκρίθηκε, ως πλέον δόκιμη και εφικτή, η λύση της παραπομπής των μελών μας κατά προτεραιότητα στο κοντινότερο εμβολιαστικό κέντρο, δηλαδή το Κ.Υ. 2ο Χανίων (ΤΟΜΥ Αμπεριάς Χανίων), στην πόλη των Χανίων. 

 

Διδασκαλία

Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται υποχρεωτικά διά ζώσης (με φυσική παρουσία). Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, το μηχανογραφικό κέντρο και όλοι οι άλλοι χώροι, όπου διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία, χρησιμοποιούνται στη μέγιστη δυνατή πληρότητα (χωρίς κενά καθίσματα). 

Οι διδακτικές ώρες των μαθημάτων που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί καλή χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, με παράλληλο περιορισμό πιθανού συνωστισμού. Συγκεκριμένα, εφόσον η ώρα έναρξης είναι ΩΩ:00, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 • μάθημα 1 ώρας: θα διεξάγεται  από ΩΩ:10 έως ΩΩ:50 χωρίς διάλειμμα (40 λεπτά) 
 • μάθημα 2 ωρών: θα διεξάγεται από ΩΩ:15 έως (ΩΩ+1):45 χωρίς διάλειμμα (90 λεπτά) 
 • μάθημα 3 ωρών: θα διεξάγεται από ΩΩ:15 έως (ΩΩ+2):45 με ενδιάμεσο διάλειμμα 15 λεπτών (135 λεπτά)
 • μάθημα 4 ωρών και άνω: θα αντιμετωπίζεται ως συνεχόμενα μαθήματα 2 ή 3 ωρών 

Μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τη λήξη του μαθήματος μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε μαθήματα που διδάσκονται στο τέλος της ημέρας (λήξη στις 20:00) ή όταν δεν ακολουθεί κάποιο άλλο μάθημα, αλλά υπάρχει κενό στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με το πέρας του μαθήματος, θα πρέπει να αποχωρούν όλοι από την αίθουσα χωρίς καθυστέρηση. Ο διδάσκων παραμένει έως ότου εκκενωθεί πλήρως η αίθουσα και αποχωρεί τελευταίος, αφού βεβαιωθεί ότι παραμένουν ανοικτές οι πόρτες και τα παράθυρα (όπου υπάρχουν). 

Με την παραπάνω διευθέτηση, επιτυγχάνεται κενό διάστημα 20-30 λεπτών μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων, διάστημα κατά το οποίο οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν ανοικτά.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, δεν επιτρέπεται η παραμονή εντός των αιθουσών ή γειτονικών κλειστών, εσωτερικών χώρων (διαδρόμων, φουαγιέ, …), αλλά θα πρέπει να αναζητείται κάποιος κοντινός ανοικτός, εξωτερικός χώρος, όπου μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις χωρίς συνωστισμό. 

 

Εστίαση

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της Πολυτεχνειούπολης (η Φοιτητική Λέσχη, καθώς και τα κυλικεία) μπορούν να παρέχουν είδη σε πακέτο (take-away). Στη Φοιτητική Λέσχη, κατόπιν επικοινωνίας με τον ανάδοχο, θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό χώρο για φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης. Η τήρηση των μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, αναμονή πελατών, αποφυγή συνωστισμού, έλεγχος πιστοποιητικών) στους χώρους αυτούς γίνεται με ευθύνη του αναδόχου της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 

Συμπτώματα και Κρούσματα

Εάν κάποιο μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας εμφανίσει συμπτώματα της νόσου COVID-19 υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ή της Μονάδας στην οποία ανήκει, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. Εφόσον πρόκειται για φοιτητή, οφείλει να ενημερώσει και τους διδάσκοντες των μαθημάτων και τους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία συμμετείχε.

Κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου COVID-19 σε μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας θα πρέπει να ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ή της Μονάδας στην οποία ανήκει, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid<στο>tuc.gr, ώστε να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. Εφόσον πρόκειται για φοιτητή, οφείλει να ενημερώσει και τους διδάσκοντες των μαθημάτων και τους υπευθύνους των εργαστηρίων στα οποία συμμετείχε. 

 

Ευθύνες

Τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας είναι υπεύθυνα για την πιστή και ορθή εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση και η τήρηση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος παρακολουθεί την ορθή και ενιαία εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση. 

Ο Κοσμήτορας κάθε Σχολής είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διοικητικής Μονάδας (σε επίπεδο Διεύθυνσης) ή Δομής του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην ΚΥΑ και στην παρούσα απόφαση κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία της συγκεκριμένης Μονάδας/Δομής.

 

Καλή αρχή!

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012