Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βραβείο "Bernard Roy 2023" στον Επικ. Καθηγητή Ελευθέριο Σίσκο

Ο Επικ. Καθηγητής Ελευθέριος Σίσκος της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έλαβε το σημαντικό Βραβείο Bernard Roy 2023 από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας (ΕΟΕ) της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων – Multicriteria Decision Aiding (ΠΑΑ - MCDA). Η τελετή πραγματοποιήθηκε κατά την εναρκτήρια συνεδρία του MCDA-96, που έλαβε χώρα στο Παρίσι, την 21η Σεπτεμβρίου 2023.

Το Βραβείο Bernard Roy της ΕΟΕ-ΠΑΑ αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση, που απονέμεται ετησίως σε έναν ερευνητή, ηλικίας κάτω των 40 ετών, για την εξαιρετική συνεισφορά του στη μεθοδολογία ή/και τις εφαρμογές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων.

Η Ομάδα Εργασίας απένειμε στον Επικ. Καθηγητή Ελευθέριο Σίσκο το Βραβείο Bernard Roy για τη θεωρητική του έρευνα στην Ανάλυση Ευρωστίας (Robustness Analysis) στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων και για τις ποικίλες του εφαρμογές υποστήριξης αποφάσεων, με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012