Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διακρίσεις Καθηγητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Business and Management

Το Research.com, που αποτελεί κορυφαία ακαδημαϊκή πλατφόρμα για ερευνητές, ολοκλήρωσε τη δημοσίευση των κατατάξεων των καλύτερων επιστημόνων και πανεπιστημίων του 2023 σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα βασικά επιστημονικά αντικείμενα. Το Research.com βασίζεται σε εγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να παράγει μια ευρεία γκάμα κατατάξεων για την ερευνητική κοινότητα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Συνδυάζει διάφορες πηγές δεδομένων, που διασταυρώνονται μεταξύ τους, ακολουθούμενες από αυστηρό έλεγχο και επαλήθευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των κατατάξεων.

Για την κατάταξη των κορυφαίων επιστημόνων, τα κριτήρια για τους ερευνητές προς εξέταση βασίζονται στο Discipline H-index (D-Index) τους, το ποσοστό των συνεισφορών τους σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο, καθώς και στα βραβεία και τις επιτυχίες τους σε συγκεκριμένους τομείς.

Το D-Index χρησιμοποιείται για να κατατάσσονται οι ερευνητές με φθίνουσα σειρά, σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό των αναφορών.

Το H-Index είναι ένα ενδεικτικό μέτρο που αντικατοπτρίζει τον αριθμό των σημαντικών δημοσιεύσεων που έχουν συγγράψει οι επιστήμονες. Υπολογίζεται ως ο αριθμός των δημοσιεύσεων που έχουν λάβει τουλάχιστον h αναφορές. Το H-Index και τα δεδομένα αναφορών λαμβάνονται από διάφορες πηγές. Το D-Index υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις δημοσιεύσεις και τις αναφορές που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο.

Στο γνωστικό αντικείμενο Business and Management, πρώτος στην Ελλάδα κατατάσσεται ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης από το Πολυτεχνείο Κρήτης με D-index 65, ακολουθούμενος στη δεύτερη θέση από τον Καθηγητή Μιχάλη Δούμπο με D-index 53 και τον Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη με D-index 32 στην έκτη θέση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012