Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάλεξη Καθ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου «Η σχέση της Επιστημονικής Ορολογίας των Γεωεπιστημών με την Ελληνική Γλώσσα» | 17.05.2024 | 19:00 | Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πραγματοποιήσει ομιλία την Παρασκευή 17 Μαΐου και ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, με θέμα:

«Η σχέση της Επιστημονικής Ορολογίας των Γεωεπιστημών με την Ελληνική Γλώσσα»

 

Σύνοψη της ομιλίας

Ξεκινώντας από αναζητήσεις απλών αγγλικών λέξεων, όπως π.χ. η λέξη distillation, γίνεται η σύνδεση με την αρχαιοελληνική καταγωγή τους. Δεν περιορίζεται, όμως, η αναζήτηση σε ξενόγλωσσες λέξεις, αλλά ενσωματώνονται στην αναζήτηση και ελληνικές λέξεις, που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, όπως π.χ. η βαφή, που λίγοι θα μπορούσαν να την συνδέσουν με μια αριστοτελική έννοια που σχετίζεται με τη μεταλλουργία!

Επειδή, όμως, ο ομιλητής δεν είναι ούτε φιλόλογος, ούτε γλωσσολόγος, αλλά γεωλόγος και όπως αναγράφεται και στον τίτλο, ο πυρήνας της ομιλίας θα είναι η σύνδεση καθοριστικών λέξεων στις Γεωεπιστήμες με την ελληνική γλώσσα, θα γίνει μια προσπάθεια για ικριωματική σύνδεση λέξεων που σχετίζονται αρχικά με την αρχέγονη Ορυκτολογία, τη «μητέρα των Γεωεπιστημών», που για πολλούς αιώνες ήταν η κοιτίδα από όπου εξελίχθηκε σε «αδελφή επιστήμη» με τις κατοπινές διακριτές επιστημονικές περιοχές της βοτανικής, χημείας, φαρμακολογίας και ιατρικής. Σημερινές επιστήμες, που για πολλούς αιώνες ασκήθηκαν από τσαρλατάνους, μοναχούς, κάθε μορφής τυχοδιώκτες, εμπόρους, τραπεζίτες, αλχημιστές, αλλά και φιλοσόφους, πριν την οριστική επιστημονική τους μορφοποίηση και οργάνωση. Μέσα από τη συρραφή επιστημονικών θέσεων και τεκμηρίων, που προέκυψαν από αναζήτηση σε δημοσιευμένες επιστημονικές πηγές (διπλωματικές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές ομιλίες και εργασίες) γίνεται μια προσπάθεια ακροβατικής σύνδεσης λέξεων – εννοιών με την εξελικτική, χρονικά μη γραμμική πορεία των διαφόρων κλάδων των σημερινών Γεωεπιστημών.

Τα ορυκτά φάρμακα – φυλακτά, που προϋπήρχαν από την αχλή της προϊστορίας, φωτίζονται από τον Φάνη της αρχέγονης Ορφικής Κοσμογονίας, που προέκυψε από μια απλοϊκή λέξη, που βρίσκεται σε χρήση και στη σημερινή καθημερινότητά μας. Η μορφή από όπου προέκυψε ο Φάνης αποτελεί μια θεώρηση, για την οποία συνεχίστηκαν οι καταγραφές σε μεσαιωνικά θρησκευτικά κείμενα, τα οποία με την σειρά τους αποτελούν την σύνδεση με την επίκαιρη θεωρία της «μεγάλης έκρηξης». Πέρα από την παράθεση των ιδιοτήτων των κρυστάλλων και μετάλλων, που διαχρονικά προσεγγίστηκαν από διάφορους «φιλοσόφους - ορυκτολόγους», όπως μας αποκαλύπτουν τα διάφορα Λιθικά συγγράμματα, βασικά αναγνώσματα των αλχημιστών, αλλά και των μετέπειτα επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, παρατίθενται στοιχεία που συνδέουν γενεσιουργικά, ως επιστημονική σύλληψη, την επίκαιρη θεωρία των Τεκτονικών Πλακών με στοιχεία από την Ησιόδεια Κοσμογονία. Στην αναζήτηση της σχέσης και της κατηγοριοποίησης μεταξύ λίθων και μετάλλων θα αναζητηθεί και η σχέση της μεταλλουργίας, που θεωρείται σημείο τομής ανάμεσα στην Προϊστορία και την Ιστορία, με την πιο γνωστή και αγαπητή ελληνική λέξη σε όλον τον κόσμο: τη Δημοκρατία.

Με λεπτομερή σύνδεση διαχρονικών δεδομένων θα αποκαλυφθεί η άμεση σχέση περιγραφών δομικών χαρακτηριστικών της σημερινής επιστημονικής περιοχής της φασματοσκοπίας σε αριστοτελικές καταγραφές. Τέλος, αντί επιλόγου στην ατέρμονη αναζήτηση γίνεται μια προσπάθεια να καθοριστεί «το ποσοστό της λέξης Κρήτη» σε προϊόν καθημερινής τόνωσης της ομορφιάς, αλλά και να διευκρινιστεί στο κατά πόσο θα μπορούσε η ίδια λέξη να συσχετιστεί με την επίκαιρη θεωρία της κλιματικής αλλαγής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012