Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 | ώρα 13:00

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα 137.Π39 (Κτίριο Επιστημών, Ισόγειο) εκδήλωση με τίτλο:

«Ευκαιρίες για Ερευνητές, Τεχνοβλαστούς και Νεοφυείς Επιχειρήσεις στο Ελληνικό Startup Οικοσύστημα»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», MIS(5136151), ΕΠΑΝΕΚ 143 και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

12:45 - 13:00

Προσέλευση Επισκεπτών

13:00 – 13:10

Χαιρετισμοί

Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου

13:10 – 13:30

Θάνος Παράσχος, Co-founder Startup Greece

Εισήγηση: «Innovation Ecosystems 2.0»

13:30 – 13:50

Έλλη Διακαναστάση, Executive Director Elevate Greece

Εισήγηση: «Παρουσίαση Εθνικού Μητρώου startups - Elevate Greece»

13:50 – 14:10

Ιωάννης Λαμπάκης, BIFROST

Εισήγηση: «Παρουσίαση Προγράμματος Υποστήριξης και Δικτύωσης με το Νορβηγικό Οικοσύστημα για Ελληνικές early stage startups, με έμφαση στην βιωσιμότητα»

14:10 – 14:30

Ανοικτή Συζήτηση

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012