Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης | Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Θέλμα Μαυρίδου 141-Π98 (Κτίριο Επιστημών, Α΄ όροφος) εκδήλωση με τίτλο:

«Γνωριμία με τις δραστηριότητες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας

Νέες εξελίξεις και προοπτικές σύνδεσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την αγορά

Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», MIS(5136151), ΕΠΑΝΕΚ 143 και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών-συνεργατών του έργου.

Ατζέντα Εκδήλωσης

12:45 - 13:00

Προσέλευση Επισκεπτών

13:00 – 13:10

Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

13:10 – 13:20

Καθηγητής Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου

Εισήγηση: «Δράσεις Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης»

13:20 – 13:40

Αλεξάνδρα Καραπιδακη, Co-founder Bizrupt

Εισήγηση: «Υποστηρίζοντας την Επιχειρηματική Ωρίμανση Ερευνητικών Ιδεών»

13:40 – 14:00

Τρούλης Ιωάννης, B.Comm. MBAΣύμβουλος Επιχειρήσεων – Founder & CEO TTMI

Εισήγηση: «Διαδικασία Προαξιολόγησης και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΓΜΤ του Πολυτεχνείου Κρήτης»

14:00 – 14:30

Δρ. Παναγιωτίδου Ευφημία, Δικηγόρος, Δρ Νομικής, Post Doc, Εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Εισήγηση: «Προστασία Αποτελεσμάτων Έρευνας και Αξιοποίηση με Εταιρείες Τεχνοβλαστούς»

14:30 – 15:00

Συζήτηση

15:00

Ελαφρύ Γεύμα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012