Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση Παρουσίασης Βιβλίου «Νεώρια Χανίων» | 20.09.2023, 12:00 | ΚΑΜ

Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Νεώρια Χανίων - Ιστορική τεκμηρίωση, στερέωση/αποκατάσταση, ένταξη νέων χρήσεων. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των τεσσάρων φορέων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου - ΚΑΜ), δίπλα στα Νεώρια.

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία υπογράφηκε την 4η Ιουλίου 2020, ομάδα Επιστημόνων αποτελούμενη από Ιστορικούς Αρχιτέκτονες, Γεωλόγους, Γεωφυσικούς, Χημικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανολόγους, εργάστηκε με κοινό στόχο να αποδοθούν στην πόλη των Χανίων οι επτά θόλοι των Βενετικών Νεωρίων ως στέγη συλλογικών δραστηριοτήτων.

Στην Επιστημονική Ομάδα του Έργου συμμετείχαν Καθηγητές, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και Επιστημονικοί Συνεργάτες του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και Εξωτερικοί Συνεργάτες.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών και των προτάσεων στερέωσης και επανάχρησης των επτά ιστάμενων Νεωρίων στο λιμάνι της παλιάς πόλης των Χανίων, παρουσιάζεται το βιβλίο «Νεώρια Χανίων - Ιστορική τεκμηρίωση, στερέωση/αποκατάσταση, ένταξη νέων χρήσεων. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των τεσσάρων φορέων», το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ερευνών και σχεδιαστικών προτάσεων της Επιστημονικής Ομάδας Έργου.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των εργασιών που ανέλαβε η Ομάδα Επιστημόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης και οι Εξωτερικοί Συνεργάτες: η ιστορία της κατασκευής, οι συσχετισμοί με το σύνολο της άμυνας της πόλης κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα έως το 1645 (έτος της οθωμανικής κατάκτησης), η πορεία του συνόλου στον χρόνο, τα πορίσματα των τεχνολογικών προσεγγίσεων σχετικά με τα υλικά δόμησης και το έδαφος έδρασης, οι μετρήσεις για τη δομική συμπεριφορά των επιμέρους στοιχείων, η μοντελοποίηση του φορέα και ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας του συνόλου. Τέλος, παρουσιάζονται οι διαδικασίες που οδήγησαν στη νέα πρόταση, στις σύγχρονες χρήσεις και στον σχεδιασμό νέων κατασκευών προς ένταξη κάτω από τους υποβλητικούς θόλους.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες του Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημητρίου Φιλιππίδη, της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Cà Foscari Elisabetta Molteni και του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικολάου Σκουτέλη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012