Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Έκδοση νέου συγγράμματος του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Γιώτη «Βασικές Αρχές Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής»

Κυκλοφόρησε το νέο σύγγραμμα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρέα Γιώτη,  της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τις εκδόσεις Broken Hill (ISBN 9789925575527 - Εύδοξος 122074516), με τίτλο:

«Βασικές Αρχές Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής»

Το βιβλίο απευθύνεται, κυρίως, σε προπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνειακών Σχολών και καλύπτει, με βάση ένα ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο και με μεθοδικό τρόπο, τις βασικότερες εφαρμογές Μηχανικού στην Επιστήμη της Ρευστομηχανικής, όπως τη ροή σε αγωγούς και σύνθετα δίκτυα μεταφοράς ρευστών, την ομοιόμορφη ροή σε ανοιχτά κανάλια, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά τη ροή γύρω από στερεά σώματα σύνθετης γεωμετρίας (όπως οχήματα και αεροσκάφη), καθώς και τη ροή σε πορώδη μέσα και κλίνες σωματιδίων. 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΒΑΣΙΚΕΣ Αρχές Εφαρμοσμένης Ρευστομηχανικής - Ανδρέας Γιώτης - 9789925575527 | Protoporia.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012