Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σημαντική επιτυχία Ερευνητικής Ομάδας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Τέσσερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Συντονιστής), το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συγκρότησαν ένα δυναμικό Consortium, το οποίο πέτυχε την έγκριση προς χρηματοδότηση της ερευνητικής τους πρότασης με τίτλο «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GreenMat», από το πρόγραμμα «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 2.456.404,80 €

Προϋπολογισμός Πολυτεχνείου Κρήτης: 600.000,00 €

Διάρκεια: Δύο έτη 2023-2025

Η Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης με Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τον Καθηγητή Ιωάννη Γεντεκάκη, περιλαμβάνει τη συνέργεια τεσσάρων εργαστηρίων της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης:

Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών με Διευθυντή τον Καθ. Ιωάννη Γεντεκάκη

Περιβαλλοντικής Κατάλυσης με Διευθύντρια την Αν. Καθ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

Διαχείρισης Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων με Διευθυντή τον Επικ. Καθ. Απόστολο Γιαννή

 Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας με Διευθύντρια την Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων νανοδομημένων και νανοπορωδών υλικών με βάση ανόργανα και οργανικά-ανόργανα υβριδικά υλικά, καθώς και νανοδομές με βάση τον άνθρακα, κατάλληλων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε σημαντικές διεργασίες, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή/αποθήκευση καθαρής ενέργειας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιτυχία αυτή προσθέτει αξία και περαιτέρω ανταγωνιστικότητα στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε θέματα Νανοϋλικών, Νανοτεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012