Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ερευνητικό Έργο CSSBoost με επικεφαλής το Πολυτεχνείο Κρήτης - Ενισχύοντας τη Μετάβαση σε Κυκλικές Πόλεις και Περιφέρειες

Η εναρκτήρια συνάντηση του νέου έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης CSSBoost (Boosting Circular Systemic Solutions through Virtual Regional Circular Economy Spaces), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο Horizon Europe, με επικεφαλής εταίρο το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συντονιστής του έργου (Project Coordinator) είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας indigo της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης. Στο έργο συμμετέχει ενεργά και η ερευνητική ομάδα TUC TIE LAB της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με επικεφαλής τον Καθηγητή Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη.

Αντικείμενο και Στόχος του Έργου

Το CSSBoost υλοποιεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για Κυκλικές Πόλεις και Περιφέρειες (Circular Cities and Regions Initiative –  CCRI), εφαρμόζοντας μια σειρά καινοτομιών στο πρότυπο της Τριπλής Μετάβασης (ψηφιακής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής). Βασικοί στόχοι του έργου είναι (α) η δημιουργία Κυκλικών Συστημικών Λύσεων (Circular Systemic Solutions – CSS), δηλαδή κυκλικών δράσεων σε αστική ή περιφερειακή κλίμακα, που συνδυάζουν πολλαπλές συνεργατικές αλυσίδες αξίας, και (β) η ενίσχυση των λύσεων αυτών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής, υιοθετώντας παράλληλα μία πιο έντονα ανθρωποκεντρική και κοινωνιοκεντρική προσέγγιση στην εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών, και λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα στις μεταβαλλόμενες αγορές, την Πράσινη Ανάπτυξη και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Πιλοτικές Κυκλικές Συστημικές Λύσεις

Στο πλαίσιο του CSSBoost υλοποιούνται οι ακόλουθες πέντε εμβληματικές Κυκλικές Συστημικές Λύσεις σε Ευρωπαϊκές πόλεις, περιφέρειες ή ακόμη και ομάδες περιφερειών. 1) Στην περιφέρεια της Κρήτης, η οποία  επικεντρώνεται σε αλυσίδες αξίας σχετικές με την αξιοποίηση υποπροϊόντων γεωργίας, κτηνοτροφίας και επεξεργασίας τροφίμων. 2) Στην περιφέρεια Marche της Ιταλίας, η οποία επικεντρώνεται στην επαναχρησιμοποίηση νερού και στην ανάκτηση θρεπτικών ουσιών. 3) Στην περιφέρεια του Βόρειου Μέλανα Δρυμού της Γερμανίας, η οποία περιλαμβάνει κυκλικές αλυσίδες σχετικές με την ανακύκλωση συμβατικών πλαστικών και βιοπλαστικών. 4) Στην πόλη της Λισαβόνας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 5) Ενσωματώνει τις τέσσερις προαναφερθείσες αλυσίδες αξίας και διερευνά το περιβάλλον τους ως μία διπεριφερειακή, πολυεθνική αλυσίδα, συντονιζόμενη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφορετικών περιοχών για την επίτευξη κοινών στόχων βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας.

Συνεργάτες του Έργου

Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι – Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανικοί εταίροι και Οργανισμοί από 8 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Βέλγιο, Γερμανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) – με συνολικό προϋπολογισμό 11.876.438 €: Από την Κρήτη συμμετέχουν 2 Πανεπιστήμια (Πολυτεχνείο Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής και 2 εταιρείες (η Adrestia Research and Development Private Company και η Motonious P.C.). Την Κοινοπραξία συμπληρώνουν οι εταίροι: Imperial College London, Maggioli Spa, CAS Software AG, Krumedia GmbH, Technologiezentrum Horb GmbH & Co. KG, Bwcon Research gGmbH, Wirtschaftsforderung Zukunftsregio GmbH, Universita Politecnica Delle Mache, Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A., Fundació Universitària Balmes, Particle Summary, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A., , Acceligence LTD, Social CRM Research Center e.V., Association of Cities and Regions for sustainable Resource management.

Σύνδεσμοι:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012